Единый контакт-центр

1414

+7-7172-906-984

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 


О создании Координационного совета в области социальной защиты лиц с инвалидностью

Краткое содержание:
Статус: Архив
Версия проекта:   Версия 2    (  Версия 1  )
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 22/05/2023 10:23:45
Публичное обсуждение до: 05/06/2023
Дата запуска онлайн-обсуждения: 05/06/2023 09:00:00
Дата окончания онлайн-обсуждения: 05/06/2023 13:00:00
Приложенные документы:

О создании Координационного совета в области социальной защиты лиц с инвалидностью

В соответствии с подпунктом 181-2) пункта 15 Положения о Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2017 года № 81 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Координационный совет в области социальной защиты лиц с инвалидностью (далее – Координационный совет).

         2. Утвердить:

         1) Положение о Координационном совете согласно приложению 1 к настоящему приказу;

         2) состав Координационного совета согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Должность

 

ФИО

 

Комментарий

ЕРГАЛИМОВА АҚБОПЕ

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Үйлестіру кеңес... посмотреть текст 23/05 - 17:57 /

Мен, Ергалимова Ақбопе, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 2-курс докторанты, Менің докторлық диссертациямның тақырыбы "Қазақстан Республикасында мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау саласындағы халықаралық –құқықтық нормалардың іске асырылуы ". Тақырыпты зерттеу барысында мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтарын жүзеге асыру механизмдерінің жетілмегендігін, құқықтық тұрғыдан зерттелмегендігін байқадым. Мен секілді осы саланы зерттеп жүрген жас ғалымдарға кеңес құрамына кіруге мүмкіндік берілсе нұр үстіне нұр болар еді.

Министерство труда и социальной защиты населения РК 25/05 - 16:26

Қазіргі уақытта Үйлестіру кеңесінің құрамына мемлекеттік органдар және мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктерінің өкілдері кіреді. Үйлестіру кеңесінің мүшелеріне өз ұсыныстарыңызды жібере аласыз.

ЕРГАЛИМОВА АҚБОПЕ

2. Мыналар:... посмотреть текст 23/05 - 17:48 /

Бала құқығы жөніндегі уәкіл және мүгедектердің құқықтарын қорғауды жүзеге асыратын әртүрлі мемлекеттік емес қоғамдық ұйымдар кеңестің құрамына кіруі қажет.

Министерство труда и социальной защиты населения РК 25/05 - 16:22

Назарға алынды