Единый контакт-центр

1414

+7-7172-906-984

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 


Проекта Закона Республики Казахстан «О территориальной обороне Республики Казахстан»

Краткое содержание: О территориальной обороне Республики Казахстан
Статус: Архив
Версия проекта:   Версия 2    (  Версия 1  )
Тип НПА: Проект Закона
Дата создания: 17/09/2023 17:02:02
Публичное обсуждение до: 10/10/2023
Дата запуска онлайн-обсуждения: 13/10/2023 09:00:00
Дата окончания онлайн-обсуждения: 13/10/2023 18:30:00
Приложенные документы:

О территориальной обороне Республики Казахстан

Комментарий

ДОСМАИЛОВА АСЕМ

О территориальной обороне Республики Казахстан... посмотреть текст 06/10 - 17:39 /

Служба государственной охраны Республики Казахстан по результатам рассмотрения указанного законопроекта направила предложения и замечания за исх# ПИ-101001/1, ПИ-101002/1 от 04.10.2023 г

Министерство обороны РК 09/10 - 20:58

Добрый вечер! Благодарим за Ваш комментарий и проявленный интерес. Ваши предложения и замечания будут учтены в дальнейшей работе.

"Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік Комитеті" Мемлекеттік мекеме

О территориальной обороне Республики Казахстан... посмотреть текст 03/10 - 12:21 /

Қорғаныс министрлігі әзірлеген «Аумақтық қорғаныс туралы» Заң жобасын (бұдан әрі – заң жобасы) қарап, келесі пікірді білдіру қажет деп санаймыз. 1. Заң жобасының 6-бабының 2)-тармақшасында Үкіметтің министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың аумақтық қорғаныс саласындағы қызметіне басшылық жасайтыны көрсетілген. Алайда, Конституцияның 66-бабына сәйкес Үкімет министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін басқарады. «Мемлекеттік» деген сөзді алып тастап, норманы Конституцияға сәйкес келтіру ұсынылады. 2. Заң жобасының 7-бабы 2-тармағының 2)-тармақшасында Ішкі істер министрлігі бағынысты органдар мен әскерлердің аумақтық қорғаныс міндеттерін орындауға жан-жақты дайындығы мен тұрақты дайындығына жауапты екендігі көрсетілген. Сонымен қатар, «Құқықтық актілер туралы» Заңның 24-бабы 3-тармағының талаптарына сәйкес нормативтік құқықтық актінің мәтіні әдеби тілдің, заң терминологиясының және заң техникасының нормаларын сақтай отырып жазылуға тиіс, оның ережелері өте қысқа болуға, нақты және әртүрлі түсіндіруге жатпайтын мағынаны қамтуға тиіс. Осыған байланысты әзірлеушіге «жауап береді» сөзін «жүзеге асырады» сөзімен ауыстыру арқылы көрсетілген норманы пысықтау ұсынылады. Заң жобасының 7 - бабы 3-тармағының 2)-тармақшасына қатысты осындай ескерту. 3. 2)-тармақшада Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз құзыреті шегінде: бағынысты органдар мен әскерлердің аумақтық қорғаныс міндеттерін орындауға жан-жақты дайындығы мен тұрақты дайындығы үшін жауап беретіні көрсетілген. Мәселен, «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» Заңының (бұдан әрі – «ҰҚО туралы» Заңы) 7-бабына сәйкес Ұлттық қауіпсіздік органдарының бірыңғай жүйесін Ұлттық қауіпсіздік комитеті, оның ведомстволары, аумақтық және өзге де ұлттық қауіпсіздік органдары, арнайы мақсаттағы бөлімшелер, оқу орындары, ғылыми-зерттеу мекемелері және басқа да ведомстволық бағынысты ұйымдар құрайды. Көріп отырғаныңыздай, ҰҚК құрылымында бағынышты әскерлер жоқ. Сондай-ақ, аталған Заңның 8-бабына сәйкес ҰҚК Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ведомстволарына, аумақтық және өзге де ұлттық қауіпсіздік органдарына, сондай-ақ ведомстволық бағынысты ұйымдарға басшылықты жүзеге асырады бірақ «жан-жақты дайындығы мен тұрақты дайындығына жауап бермейді». Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, көрсетілген норманы пысықтау ұсынылады. 4. 3)-тармақшада Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз құзыреті шегінде: мемлекет қауіпсіздігіне төнетін қатерлер туралы ақпарат алатыны көрсетілген. «ҰҚО туралы» Заңның 2-бабының талаптарына сәйкес Ұлттық қауіпсіздік органдары үздіксіз режимде мемлекет қауіпсіздігіне төнетін қатерлер туралы (барлау және қарсы барлау қызметі шеңберінде) ақпарат алатынын атап өту қажет. Аталған құзырет заңмен регламенттелгендіктен, сондай-ақ қайталануды, артық нақтыланған нормалар мен функцияларды болдырмау мақсатында аталған норманы алып тастауды ұсынылады. 5. 4)-тармақшада Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз құзыреті шегінде: аумақтық қорғаныс мүддесінде қарсы барлау қызметін және терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратыны көрсетілген. «Қарсы барлау қызметі туралы» Заңның 1 – бабының 20)-тармақшасына сәйкес қарсы барлау қызметі - Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін барлау-диверсиялық қызметтен қорғау жөніндегі Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары жүзеге асыратын қарсы барлау және ұйымдастыру іс-шараларының жүйесі. Бұдан басқа, «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 7-бабына сәйкес терроризмге қарсы іс-қимылды мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзырет шегінде, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік органдары: қарсы барлау іс-шараларымен террористік іс-қимылға қарсы іс-қимылды жүзеге асырады. Көріп отырғанымыздай, ҰҚК-нің қарсы барлау қызметін жүзеге асыру және терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі құзыреті жоғарыда аталған заңдармен реттелген. Осыған байланысты қайталануды, артық нақтыланған нормалар мен функцияларды болдырмау мақсатында аталған норманы алып тастауды ұсынылады. 6. 5)-тармақшада Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз құзыреті шегінде: аумақтық қорғаныс жоспарларына сәйкес жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында аумақтық қорғаныс объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жедел-іздестіру іс-шараларын дайындауды және жүргізуді ұйымдастыратыны көрсетілген. «Жедел іздестіру қызметі туралы» Заңның 10-бабына сәйкес, басқалармен қатар жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге негіз болып табылады: - жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарға келіп түскен, дайындалатын, жасалатын немесе жасалған құқық бұзушылық туралы ақпарат; - қоғам, мемлекет мүддесі үшін барлау ақпаратын алу және оның экономикалық және қорғаныс әлеуетін нығайту қажеттілігі. Көрсетілген негіздер толық болып табылады және оларды тек заңмен толықтыруға немесе өзгертуге болады. Бұл ретте жоғарыда аталған Заңда жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында аумақтық қорғаныс объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу үшін негіздер жоқ. Сонымен қатар, ҰҚК барлау және қарсы барлау қызметінің субъектісі болып табылады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, норманы пысықтау ұсынылады. 7. 6)-тармақшада Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз құзыреті шегінде: әскери басқару органдарымен бірлесіп, жаудың диверсиялық-барлау және террористік құралымдарын жою (оқшаулау)жөніндегі арнайы операцияларды жоспарлауға және дайындауға қатысатыны көрсетілген. Айта кету керек, заң жобасында «жаудың диверсиялық-барлау және террористік құрылымдары» деген ұғымдар жоқ, бұл жалпы норманы қабылдауды қиындатады. Осылайша, «Құқықтық актілер туралы» Заңның 24-бабының 3-тармағына сәйкес НҚА ережелері өте қысқа, нақты және әртүрлі түсіндіруге жатпайтын мағынаны қамтуы тиіс. Сондай-ақ, қолданыстағы заңнаманы алдын ала талдау ұсынылған редакцияда көрсетілген ұғымдардың жоқтығын көрсетті. Сонымен бірге, заңнамада басқа заңдармен реттелетін жеке ұғымдар бар. Мысалы, «Қазақстан Республикасының Қорғаныс және Қарулы Күштері туралы» Заңның 1-бабының 25)-тармақшасына сәйкес Қарулы Күштердің арнайы операциялары деп Қарулы Күштер әскерлерін бейбіт және соғыс уақытында қолданудың ерекше нысаны түсініледі. «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 1-бабында мынадай ұғымдар регламенттелген: - терроризмге қарсы операция - терроризм актісінің алдын алу, жолын кесу, террористерді, жарылғыш құрылғыларды залалсыздандыру, жеке тұлғалар мен ұйымдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ терроризм актісінің салдарын барынша азайту және (немесе) жою жөніндегі дене күшін, қызметтік иттерді, жауынгерлік және өзге де техниканы, қару-жарақ пен арнайы құралдарды қолдана отырып, арнайы іс-шаралар кешені; - террористік топ - бір немесе бірнеше террористік қылмыс жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан топ; - террористік ұйым – террористік қызметті жүзеге асыратын не өз қызметінде терроризмді пайдалану мүмкіндігін танитын ұйым, оған қатысты оны террористік деп тану туралы сот шешімі қабылданып, заңды күшіне енді. Сонымен қатар, бұл заңда «жаудың террористік қалыптасуы» ұғымы реттелмеген (бірақ террористік құрылымдар емес). Осыған байланысты қарастырылып отырған норма көрсетілген ескертулерді ескере отырып пысықталуға тиіс деп есептейміз. 8. 7)-тармақшада Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз құзыреті шегінде: Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыратыны көрсетілген. Ұлттық қауіпсіздік органдары – Президентке тікелей бағынатын және есеп беретін арнаулы мемлекеттік органдар екенін атап өту қажет. Мәселен, «ҰҚО туралы» Заңның 2-тармағына сәйкес міндеттер Ұлттық қауіпсіздік органдарына «ҰҚО туралы» Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелуі мүмкін, бірақ үкімет емес. Осыған байланысты норманы пысықтау ұсынылады. 9. Заң жобасының 7-бабы 6-тармағының 4)-тармақшасына сәйкес «6. Өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының өзге де орталық мемлекеттік органдары:… 4) жұмылдыру тапсырмасы (тапсырысы) негізінде арнайы құралымдар құрады және ішкі істер органдарымен және аумақтық әскерлер бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасай отырып, ҰБТ-ның ведомстволық бағынысты объектілерін күзетуді және қорғауды ұйымдастырады". Сонымен қатар, «жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру туралы» Заңның 1-бабының 10) және 11)-тармақшаларына сәйкес «жұмылдыру тапсырмасы» және «жұмылдыру тапсырысы» ұғымдары синоним болып табылмайды, мағынасы жағынан бірдей емес. Жұмылдыру тапсырмасы - мемлекеттік органдарға жұмылдыру кезеңінде, соғыс жағдайында және соғыс уақытында мемлекеттің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді шешуге бағытталған іс-шараларды орындауға арналған тапсырма; жұмылдыру тапсырысы - ұйымдарға тауарларды өндіруге, жұмыстарды орындауға және белгілі бір номенклатураның қызметтерін көрсетуге, олардың саны мен сапасына, жұмылдыру кезеңінде, соғыс жағдайында және соғыс уақытында арнайы құралымдар құруға мемлекеттік тапсырыс. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, көрсетілген норманы нақтылау қажет деп санаймыз. 10. Заң жобасының 9-бабы 1-тармағының 11)-тармақшасында жергілікті атқарушы органдар өз құзыреті шегінде аумақтық қорғаныс саласындағы өз қызметін әскери басқарудың жедел-аумақтық органдарымен келісетіні көрсетілген. Алайда, заң жобасында «әскери басқарудың жедел-аумақтық органы» мағынасы ашылмайды, бұл норманы қабылдауды қиындатады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы норманы одан әрі пысықтау ұсынылады. 11. Заң жобасының 12-бабына сәйкес «1. Қазақстан Республикасының аумақтық қорғаныс күштеріне мыналар жатады: 1) ұлттық қауіпсіздік органдары мен құқық қорғау органдарының күштері мен құралдары; 2) ЕО Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары бөлген күштер мен құралдар». Алайда, бұл жерде Мемлекеттік күзет қызметінің күштері мен құралдары көрсетілмеген, дегенмен заң жобасының 7-бабының 5-тармағында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құзыреті регламенттелген. Осыған байланысты 1)-тармақшада «арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының күштері мен құралдарын» көрсете отырып, норманы пысықтау ұсынылады. 12. Заң жобасының 1–бабының 3)-тармақшасына сәйкес аумақтық қорғаныс - бұл халықты, объектілер мен аумақты қорғау мақсатында соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында Қазақстан Республикасы Президентінің басшылығымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің үйлестіруші рөлі кезінде аумақтық қорғаныс күштерін тарта отырып жүзеге асырылатын әскери және жалпымемлекеттік шаралар жиынтығы. Яғни, аумақтық қорғаныс тек әскери жағдай мен соғыс уақытында жүзеге асырылады. Алайда, заң жобасында аумақтық қорғаныс жұмылдыру кезеңінде де жүзеге асырылатын нормалар бар. Мысалы, заң жобасының 15-бабында: «жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында аумақтық қорғанысқа жалпы басшылық жасау Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Жоғарғы Бас қолбасшылығының ЕО ставкасымен жүзеге асырылады» делінген. Осыған байланысты нормаларды біріздендіру және біркелкі қолдану мақсатында заң жобасын көрсетілген ескертуді ескере отырып (бүкіл заң жобасы бойынша) пысықтау ұсынылады. Рассмотрев проект Закона «О территориальной обороне» (далее – законопроект), разработанный Министерством обороны, полагаем необходи¬мым выразить следующее мнение. 1. В подпункте 2) статьи 6 законопроекта указано, что Правительство руководит деятельностью министерств, государственных комитетов, иных центральных государственных и местных исполнительных органов в сфере территориальной обороны. Однако согласно статье 66 Конституции, Правительство руководит деятельностью министерств, государственных комитетов, иных центральных и местных исполнительных органов. Предлагается норму привести в соответствие с Конституцией, исключив слово «государственных». 2. В подпункте 2) пункта 2 статьи 7 законопроекта указано, что Министерство внутренних дел отвечает за всестороннюю подготовку и постоянную готовность подчиненных органов и войск к выполнению задач территориальной обороны. Вместе с тем, согласно требованиям пункта 3 статьи 24 Закона «О правовых актах», текст нормативного правового акта должен излагаться с соблюдением норм литературного языка, юридической терминологии и юридической техники, его положения должны быть предельно краткими, содержать четкий и не подлежащий различному толкованию смысл. В этой связи разработчику предлагается доработать указанную норму заменив слово «отвечает» словом «осуществляет». Аналогичное замечание в отношении подпункта 2) пункта 3 статьи 7 законопроекта. 3. В подпункте 2) указано, что Комитет национальной безопасности, в пределах своей компетенции: отвечает за всестороннюю подготовку и постоянную готовность подчиненных органов и войск к выполнению задач территориальной обороны. Так, в соответствии со статьей 7 Закона «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» (далее – Закон «Об ОНБ») единую систему органов национальной безопасности составляют Комитет национальной безопасности, его ведомства, территориальные и иные органы национальной безопасности, подразделения специального назначения, учебные заведения, научно-исследовательские учреждения и другие подведомственные организации. Как видно, в структуре КНБ отсутствуют подчиненные войска. Также, согласно статье 8 указанного Закона, КНБ осуществляет руководство ведомствами Комитета национальной безопасности, территориальными и иными органами национальной безопасности, а также подведомственными организациями, а не «отвечает за всестороннюю подготовку и постоянную готовность…». С учетом изложенного предлагается доработать указанную норму. 4. В подпункте 3) указано, что Комитет национальной безопасности, в пределах своей компетенции: добывает информацию об угрозах безопасности государства. Необходимо отметить, что в силу требований статьи 2 Закона «Об ОНБ» органы национальной безопасности в непрерывном режиме добывают информацию об угрозах безопасности государства (в рамках разведывательной и контрразведывательной деятельности). Поскольку указанная компетенция уже регламентирована законом, а также в целях исключения дублирования, излишне детализированных норм и функций указанную норму предлагается дополнительно проработать. 5. В подпункте 4) указано, что Комитет национальной безопасности, в пределах своей компетенции: осуществляет контрразведывательную деятельность и противодействие терроризму в интересах территориальной обороны. Согласно подпункту 20) статьи 1 Закона «О контрразведывательной деятельности», контрразведывательная деятельность – система контрразведывательных и организационных мероприятий, осуществляемых специальными государственными органами Республики Казахстан, по защите национальных интересов Республики Казахстан от разведывательно-подрывной деятельности. Кроме того, согласно статье 7 Закона «О противодействии терроризму», противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции, в том числе органы национальной безопасности Республики Казахстан: контрразведывательными мероприятиями осуществляют противодействие террористической деятельности. Как видно, компетенция КНБ по осуществлению контрразведывательной деятельности и противодействия терроризму уже регламентирована вышеуказанными законами. В этой связи в целях исключения дублирования, излишне детализированных норм и функций указанную норму предлагается дополнительно проработать. 6. В подпункте 5) указано, что Комитет национальной безопасности, в пределах своей компетенции: организует подготовку и проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности объектов территориальной обороны в период мобилизации, военного положения и в военное время в соответствии с планами территориальной обороны. Согласно статье 10 Закона «Об оперативно розыскной деятельности», основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий, наряду с другими, являются: - поступившая в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, информация о подготавливаемом, совершаемом или совершенном правонарушении; - необходимость получения разведывательной информации в интересах общества, государства и укрепления его экономического и оборонного потенциала. Указанные основания являются исчерпывающими и могут быть дополнены или изменены только законом. При этом в вышеуказанном законе отсутствуют основания для проведения, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности объектов территориальной обороны в период мобилизации, военного положения и в военное время. Кроме того, КНБ также является субъектом разведывательной и контрразведывательной деятельности. С учетом изложенного предлагается доработать норму. 7. В подпункте 6) указано, что Комитет национальной безопасности, в пределах своей компетенции: участвует совместно с органами военного управления, в планировании и подготовке специальных операций по ликвидации (локализации)диверсионно-разведывательных и террористических формирований противника. Необходимо отметить, что в законопроекте отсутствуют понятия терминов «диверсионно-разведывательные и террористические формирования противника», что усложняет восприятие нормы в целом. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона «О правовых актах», положения НПА должны быть предельно краткими, содержать четкий и не подлежащий различному толкованию смысл. Также, предварительный анализ действующего законодательства, показал отсутствие указанных понятий в представленной редакции. Вместе с тем в законодательстве встречаются отдельные понятия, регламентированные другими Законами. Например, согласно подпункту 25) статьи 1 Закона «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», под специальными операциями Вооруженных Сил понимается особая форма применения войск Вооруженных Сил в мирное и военное время. Статьей 1 Закона «О противодействии терроризму» регламентированы следующие понятия: - антитеррористическая операция – комплекс специальных мероприятий с применением физической силы, служебных собак, боевой и иной техники, оружия и специальных средств по предупреждению, пресечению акта терроризма, обезвреживанию террористов, взрывных устройств, обеспечению безопасности физических лиц и организаций, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий акта терроризма; - террористическая группа – организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких террористических преступлений; - террористическая организация – организация, осуществляющая террористическую деятельность либо признающая возможность использования в своей деятельности терроризма, в отношении которой принято и вступило в законную силу решение суда о признании ее террористической. Вместе с тем, данным Законом не урегулировано понятие «террористическое формирование противника» (но не террористические формирования). В этой связи полагаем, что рассматриваемая норма подлежит доработке с учетом указанных замечаний. 8. В подпункте 7) указано, что Комитет национальной безопасности, в пределах своей компетенции: осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. Необходимо отметить, что органы национальной безопасности – непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту специальные государственные органы. Так, согласно пункту 2 статьи Закона «Об ОНБ», задачи могут возлагаться на органы национальной безопасности Законом «Об ОНБ», иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан, но не Правительства, В этой связи предлагается доработать норму. 9. Согласно подпункту 4) пункта 6 статьи 7 законопроекта, «6. Иные центральные государственные органы Республики Казахстан, в пределах своей компетенции:… 4) на основании мобилизационного задания (заказа) создают специальные формирования и во взаимодействии с органами внутренних дел и подразделениями территориальных войск организуют охрану и оборону подведомственных объектов…». Вместе с тем, в соответствии с подпунктами 10) и 11) статьи 1 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» понятия «мобилизационное задание» и «мобилизационный заказ» не являются синонимами, не тождественны и не идентичны по смыслу. Мобилизационное задание – задание государственным органам на выполнение мероприятий, направленных на решение задач по обеспечению устойчивого функционирования государства в период мобилизации, военного положения и в военное время; мобилизационный заказ – государственный заказ организациям на производство товаров, выполнение работ и оказание услуг определенной номенклатуры, их количество и качество, создание специальных формирований в период мобилизации, военного положения и в военное время. С учетом изложенного полагаем необходимым доработать указанную норму. 10. В подпункте 11) пункта 1 статьи 9 законопроекта указано, что местные исполнительные органы в пределах своей компетенции согласовывают свою деятельность в сфере территориальной обороны с оперативно-территориальными органами военного управления. Однако в законопроекте не раскрывается значение «оперативно-территориальный орган военного управления», что усложняет восприятие нормы. С учетом изложенного предлагается дополнительно проработать эту норму. 11. Согласно статье 12 законопроекта «1. Силы территориальной обороны Республики Казахстан включают: 1) силы и средства органов национальной безопасности и правоохранительных органов; 2) силы и средства, выделенные Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями…». Однако здесь не указаны силы и средства Службы государственной охраны, хотя пунктом 5 статьи 7 законопроекта регламентирована компетенция Службы государственной охраны Республики Казахстан. В этой связи предлагается доработать норму, указав в подпункте 1) «силы и средства специальных государственных и правоохранительных органов». 12. Согласно подпункту 3) статьи 1 законопроекта, территориальная оборона – это совокупность военных и общегосударственных мер, осуществляемых с привлечением сил территориальной обороны при координирующей роли Правительства Республики Казахстан под руководством Президента Республики Казахстан в период военного положения и военное время в целях защиты населения, объектов и территории страны. То есть территориальная оборона осуществляется только в период военного положения и военное время. Однако в законопроекте встречаются нормы, согласно которым территориальная оборона также осуществляется в период мобилизации. Так, например, в статье 15 законопроекта указано: «В период мобилизации, военного положения и в военное время общее руководство территориальной обороной осуществляется Ставкой Верховного Главного командования Вооруженными Силами Республики Казахстан…». В этой связи, в целях унификации и единообразного применения норм предлагается доработать законопроект с учетом указанного замечания (по всему законопроекту).

Министерство обороны РК 09/10 - 20:53

Қайырлы кеш! Пікіріңіз бен қызығушылығыңыз үшін рахмет. Сіздің ұсыныстарыңыз бен ескертулеріңіз алдағы жұмыста ескерілетін болады. Добрый вечер! Благодарим за Ваш комментарий и проявленный интерес. Ваши предложения и замечания будут учтены в дальнейшей работе.

ЦУРАНКОВ КЛИМ (Другие)

О территориальной обороне Республики Казахстан... посмотреть текст 30/09 - 19:29 /

Исходя из опыта соседних государств, в организации подобных структур и мероприятий по мобилизации населения во время вооружённого конфликта необходимо: 1.Сделать уклон на массовость и усиленную подготовку каждого члена добровольческих отрядов "терр обороны". 1)В областях и городах регионального значения должны быть созданы специальные учебные центры. 2)Подготовка должна проходить на русском и казахском языке, с обязательной возможностью обучения на казахском языке. 3)На базе данных центров, необходимо сделать "медийные" центры добровольческих формирований, для повышения престижа Армии и Добровольцев. Пример: ютуб канал с обучающими видео по гражданской обороне, военной тактике и тд. 4)Предложение принять участие в добровольческих отрядах должны получать всех военнообязанные граждане РК. Каждый должен знать о существовании таковых отрядов. 5)Государство должно выделять деньги на организацию и снабжение учебных центров в полном объеме. 6)Необходимо предоставить доступ для членов отряда к возможности покупать снаряжении. Создать сеть специализированных магазинов внутри учебных центров и льготы для покупки членами отрядов добровольцев. 7)Необходимо проводить учения для членов отрядов терр обороны. 2.Необходимо создать самоорганизованную систему, члены которой не будут разбегаться под угрозой военного конфликта из отрядов. 1)Создать районное деление внутри городов и областей. К примеру: отряд добровольцев из микрорайона. 2)Дать возможность отрядам самоорганизованно защищать себя и своё имущество в период террористических восстаний и войны. К примеру: отряд добровольцев занимается охранной периметра своего микрорайона. 3)Создать прочный взаимообмен опытом и связь всех отрядов добровольцев, через организацию конференций. К примеру: 1 Республиканская конференция Терр обороны. 4)Необходимо разработать должностную или ранговую систему для взаимодействия данных отрядов с ВС РК и внутри своей структуры. 5)Необходимо реализовать систему управления терр обороной, части которой будут подчинены военнослужащим внутри системы терр обороны. К примеру: городской бригадой терр обороны командует Полковник Аяз Нияз Ниязович ВС РК. В подчинении командиры отрядов. Также необходимо: вознаграждать активных членов отрядов, организовывать мероприятия и соревнования на базе терр обороны, вести активную медийную деятельность направленную на повышение престижа ВС РК, вести грамотную политическую работу внутри отрядов ( не допустить возникновение националистических взглядов, экстремисткой направленности )

Министерство обороны РК 02/10 - 21:21

Здравствуйте! Благодарим за Ваш комментарий и проявленный интерес. Ваши предложения будут учтены в подзаконных актах к данному законопроекту.

АСАН МАДИНА (Другие)

О территориальной обороне Республики Казахстан... посмотреть текст 22/09 - 11:37 /

Заңда қыз келіншектерді өз отанына қауіп төнген кезде аумақтық қорғаныс тапсырмаларына қатыстыруды қарастырылса жақсы болар еді. Қолға қару алып ел қорғамасақта басқа да әскери тапсырмалар орындауға қатыса аламыз деген ойдамын. Әлия мен Мәншүк апаларымыз секілді ел қорғауға үлес қосуға дайынмын. Мен өз басым осы заңды қолдаймын.

Министерство обороны РК 22/09 - 12:12

Қайырлы таң! Пікіріңіз бен қызығушылығыңыз үшін рахмет. Сіздің ұсынысыңыз алдағы жұмыста ескерілетін болады.

СЕРМАХАН РАМАЗАН

О территориальной обороне Республики Казахстан... посмотреть текст 21/09 - 18:48 /

Я как гражданин Казахстана полностью поддерживаю закон о территориальной обороне! Думаю, что этот закон укрепит оборонную отрасль Республики Казахстан и принесет пользу стране.

Министерство обороны РК 22/09 - 11:34

Доброе утро! Благодарим за Ваш комментарий и проявленный интерес. Ваше мнение очень важно для нас и поможет в дальнейшей работе по разработке данного законопроекта.

АМАНЖОЛ ЖОЛДАС

Қазақстан Республикасының аумақтық қорғанысы турал... посмотреть текст 21/09 - 15:37 /

Мен осы заңның қабылдануын қолдаймын!

Министерство обороны РК 22/09 - 11:31

Қайырлы таң! Пікіріңіз бен қызығушылығыңыз үшін рахмет. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды және осы заң жобасын әзірлеу бойынша одан әрі жұмысқа көмектеседі.

ҚҰРМЕТ АМАНКЕЛДІ (Другие)

Қазақстан Республикасының аумақтық қорғанысы турал... посмотреть текст 21/09 - 13:00 /

Қазақстандағы бірқатар аудан орталықтарының стратегиялық амңызы бар екені ескеріле отырып, аумақтық қорғаныс жүйесінің аудандарға қатысты құрылымы реттелуі керек сияқты. Екіншіден Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлікке жүктелетін міндеттер де ескерілуі қажет деген ойдамын.

Министерство обороны РК 22/09 - 11:23

Қайырлы таң! Пікіріңіз бен қызығушылығыңыз үшін рахмет. Сіздің ұсынысыңыз алдағы жұмыста ескерілетін болады.

РЫСТАНБЕКОВ САКЕН

Қазақстан Республикасының аумақтық қорғанысы турал... посмотреть текст 21/09 - 12:59 /

Мен толық қолдаймын!

Министерство обороны РК 22/09 - 11:20

Қайырлы таң! Пікіріңіз бен қызығушылығыңыз үшін рахмет. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды және осы заң жобасын әзірлеу бойынша одан әрі жұмысқа көмектеседі.

ЖУЗБАЕВ БЕРІК (Другие)

Қазақстан Республикасының аумақтық қорғанысы турал... посмотреть текст 21/09 - 12:30 /

Аумақтық қорғаныс заң жобасын мен қолдаймын. Өз отанымды қорғауға қатысты барлық іс-шараларға қатысуға әрқашан дайынмын. Елімнің қорғанысы мен қауіпсіздігіне қосылып жатқан әр қадам дұрыс деп ойлаймын.

Министерство обороны РК 21/09 - 13:03

Қайырлы күн! Пікіріңіз бен қызығушылығыңыз үшін рахмет. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды және осы заң жобасын әзірлеу бойынша одан әрі жұмысқа көмектеседі.

ЖҮНІСОВ НҰРКЕН (Другие)

О территориальной обороне Республики Казахстан... посмотреть текст 21/09 - 12:03 /

Сегодня большинство развитых стран наряду с регулярными армиями, имеют в боевом составе военного времени силы территориальной обороны, именно на них возлагаются задачи прикрытия мобилизационного развертывания вооруженных сил, охраны стратегических объектов и элементов военной и гражданской инфраструктуры, собственно ведение самой территориальной обороны. Территориальная оборона Казахстана уже существует давно. Считаю, что с выходом данного Законопроекта территориальная оборона страны, в целом и обороноспособность государства повысится. Ведь целью территориальной обороны является придание обороне всенародного характера; повышение возможности военной организации государства по защите суверенитета и территориальной целостности; созданий условий для устойчивого функционирования государственных органов и организаций, экономики, объектов инфраструктуры и жизнедеятельности населения при возникновении военной угрозы и в военное время. Я как патриот своей страны поддерживаю данный законопроект.

Министерство обороны РК 21/09 - 13:02

Добрый день! Благодарим за Ваш комментарий и проявленный интерес. Ваше мнение очень важно для нас и поможет в дальнейшей работе по разработке данного законопроекта.