Единый контакт-центр

1414

+7-7172-906-984

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 


О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию»

Краткое содержание:
Статус: Архив
Версия проекта:   Версия 2    (  Версия 2  ,  Версия 1  )
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 16/10/2023 01:53:27
Публичное обсуждение до: 31/10/2023
Дата запуска онлайн-обсуждения: 31/10/2023 11:00:00
Дата окончания онлайн-обсуждения: 31/10/2023 12:00:00
Приложенные документы:

1. «Электр энергиясына шекті тарифтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 514 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 17956 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясына шекті тарифтер осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Электр энергетикасын дамыту департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2023 жылғы 1 қарашасынаң бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Комментарий

БАЙКУБЕНОВА ЗАЙДА (Член Экспертного совета)

1. «Электр энергиясына шекті тарифтерді бекіту тур... посмотреть текст 30/10 - 17:56

Еуразиялық өнеркәсіптік Ассоциациясы (бұдан әрі - ЕӨА) «Ашық НҚА» порталынад мына сілтеме арқылы орналасқан https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14751564 «Электр энергиясына шекті тарифтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 514 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің бұйрық жобасын (бұдан әрі – бұйрық жоба) қарап, келесіні хабарлайды. «ССКӨБ» АҚ және «Қазхром «ТҰК» АҚ ағымдағы жылдың мамыр айында ҚР Энергетика министрлігіне электр энергиясына шекті тарифтерді бекітуге өтінімдер берді. Ағымдағы жылдың 16 қазанында Энергетика министрлігі бұйрықтың жобасын жариялады, онда «ССКӨБ» АҚ және «Қазхром «ТҰК» АҚ үшін шекті тарифтердің мөлшері 2023 жылға күтілетін өзіндік құн деңгейінен төмен белгіленді. «ССКӨБ» АҚ 49 тобы-бұйрық жобасында белгіленген электр энергиясына шекті тариф деңгейі кВт үшін сағатына 12,11 теңге. 2023 жылғы мамырда берілген өтінімге сәйкес шекті тариф деңгейі кВт үшін сағатына 17,7 теңгені құрады, оның ішінде 2023 жылға күтілетін өндірістік өзіндік құны - кВт үшін сағатына 12,48 теңге және пайда нормасы-кВт үшін сағатына 5,22 теңге. Пайда нормасы Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 205 бұйрығымен бекітілген Электр энергиясына шекті тарифтерді бекіту кезінде ескерілетін, электр энергиясына шекті тарифтерді, сондай-ақ теңгерімдеу үшін тіркелген пайданы бекіту кезінде ескерілетін пайда нормасын айқындау әдістемесіне (бұдан әрі – Әдістеме) сәйкес есептелген. Өтінім берілген сәттен бастап 4 айдан астам уақыт өткенін ескере отырып, 2023 жылдың 9 айындағы өндірістік өзіндік құнның бұрын күтілетін деңгейінен асатын және кВт.сағатына 12,98 теңгені құрайтын нақты шығындар туралы ақпарат дайындалды. «Қазхром» ТҰК» АҚ 48 тобы-бұйрық жобасында белгіленген электр энергиясына шекті тариф деңгейі кВт.сағаты үшін 7,59 теңге. 2023 жылғы мамырда берілген өтінімге сәйкес шекті тариф деңгейі кВт.сағаты үшін 9,47 теңгені құрады, оның ішінде 2023 жылға күтілетін өндірістік өзіндік құны – кВт. сағатына үшін 7,99 теңге және пайда нормасы-кВт.сағаты үшін 1,48 теңге. Пайда мөлшерлемесі де Әдістемеге сәйкес есептеледі. Осылайша, Энергетика министрлігі ұсынатын энергия өндіруші ұйымдардың 47 және 48 тобы үшін электр энергиясына шекті тарифтердің деңгейі негізсіз болып табылады. Жоғарыда айтылғандарға байланысты бұйрық жобасына өзгерістер енгізу және 48 және 49 топ үшін электр энергиясына шекті тарифтерді қолайлы және негізделген деңгейде белгілеу қажет деп санаймыз. Евразийская промышленная Ассоциация (ЕПА), рассмотрев проект приказа Министра энергетики Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию» (далее – проект приказа), размещенный на портале «Открытые НПА» по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14751564, сообщает следующее. АО «ССГПО» и АО «ТНК «Казхром» в мае т.г. подали в Министерство энергетики РК заявки на утверждение предельных тарифов на электроэнергию. 16 октября т.г. Министерство энергетики опубликовало проект приказа, в котором размеры предельных тарифов для АО «ССГПО» и АО «ТНК «Казхром» установлены ниже уровня ожидаемой себестоимости за 2023 год. 49 группа АО «ССГПО» - установленный в проекте приказа уровень предельного тарифа на электроэнергию 12,11 тенге за кВт.ч. Согласно поданной в мае 2023 года заявке уровень предельного тарифа составил 17,7 тенге за кВт.ч., в т.ч. ожидаемая производственная себестоимость на 2023 год - 12,48 тенге за кВт.ч. и норма прибыли - 5,22 тенге за кВт.ч. Норма прибыли рассчитана в соответствии с Методикой определения нормы прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, а также фиксированной прибыли за балансирование, учитываемой при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию, утвержденной приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 205 (далее – Методика). Учитывая, что с момента подачи заявки прошло более 4 месяцев, подготовлена информация о фактических затратах за 9 месяцев 2023 года, которые превышают ранее ожидаемый уровень производственной себестоимости и составляют 12,98 тенге за кВт.ч. 48 группа АО «ТНК «Казхром» - установленный в проекте Приказа уровень предельного тарифа на электроэнергию 7,59 тенге за кВт.ч. Согласно поданной в мае 2023 года заявке уровень предельного тарифа составил 9,47 тенге за кВт.ч., в т.ч. ожидаемая производственная себестоимость на 2023 год - 7,99 тенге за кВт.ч. и норма прибыли - 1,48 тенге за кВт.ч. Норма прибыли также рассчитана в соответствии с Методикой. Таким образом, предлагаемые Министерством энергетики уровни предельных тарифов на электроэнергию для 47 и 48 групп энергопроизводящих организаций являются необоснованными. В связи с вышеизложенным считаем необходимым внести изменения в проект приказа и установить для 48 и 49 групп предельные тарифы на электроэнергию на приемлемом и обоснованном уровне.


Прикреплённые файлы:     3798 МЭ.pdf

31/10 - 10:45

Министерство энергетики Республики Казахстан (далее - Министерство) на вышеуказанное письмо касательно ваших предложений и замечаний по проекту приказа Министра энергетики Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию» (далее – Проект приказа), сообщает следующее. При утверждении предельного тарифа на электрическую энергию Министерством учитываются затраты, связанные с производством электрической энергии согласно Правил утверждения предельного тарифа на электрическую энергию и предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 147. В этой связи, предложенные вами замечания к Проекту приказа Министерством, не поддерживаются.

АКАТАЕВА ЛАУРА (Другие)

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясын... посмотреть текст (Версия 1) 17/10 - 09:28

Повышение тарифов на электрическую энергию в условиях дефицита в энергосистеме может иметь негативное влияние на общество и экономику. 1. Увеличение затрат на производство товаров и услуг: Повышение стоимости электроэнергии приведет к увеличению производственных затрат, что может негативно сказаться на конечных ценах товаров и услуг. 2. Ухудшение конкурентоспособности предприятий: Высокие тарифы могут сделать предприятия менее конкурентоспособными на мировых и региональных рынках, что может привести к снижению экспорта и угрозе рабочих мест. 3. Увеличение затрат на бытовые нужды: Для населения повышение тарифов означает увеличение расходов на электроэнергию, что может оказать негативное воздействие на домашний бюджет. 4. Снижение покупательной способности: Увеличение стоимости электроэнергии может снизить покупательную способность населения, что в свою очередь может ухудшить экономическую ситуацию в стране. 5. Ограничение инвестиций: Высокие тарифы могут ограничить возможности предприятий и частных лиц в инвестициях в новые технологии и развитие. 6. Рост социальной напряженности: Повышение тарифов на электроэнергию может увеличить социальное недовольство, особенно среди малоимущих слоев населения. 7. Увеличение затрат на общественные услуги: Дефицит в энергосистеме и повышение тарифов могут привести к увеличению затрат на освещение улиц, общественный транспорт и другие общественные услуги. 8. Ухудшение конкурентоспособности страны: Повышение тарифов может снизить конкурентоспособность страны в глобальной экономике, отпугнуть инвесторов и ведущих мировых компаний. 9. Ухудшение условий жизни: Для населения более высокие расходы на электроэнергию могут означать снижение качества жизни и доступности основных услуг. 10. Угроза экономической стабильности: Повышение тарифов может создать риск для экономической стабильности страны, поскольку оно может негативно повлиять на бизнес-активность и потребительский спрос, что в свою очередь может привести к экономическим потрясениям.

31/10 - 09:29

В соответствии со ст. 12-1 в адрес Министерства поступило 2 заявки от энергопроизводящих организаций на корректировку предельных тарифов на электрическую энергию. Проектом приказа предусмотрена корректировка в связи с ростом эксплуатационных затрат предприятий на топливо, проведение ремонтов и обеспечение материалов и запасных частей. Также проектом приказа предусматривается утверждение предельного тарифа для 3-х вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций.