Бірыңғай байланыс орталығы

1414

8-800-080-7777

Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Статус: Архив
НҚА түрі: Бұйрық
Құру күні: 19/07/2017
Қоғамдық талқылаудың мерзімі: 02/08/2017
Қосымша құжаттар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы

 

 

Қазақстан Республикасы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 117-бабына сәйкес және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы                        3-тармағының 2) тармақшасын іске асыру мақсатында  БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:

1) қаржылық есептілік нысандары:

осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес ҚЕ-1-нысан «Бухгалтерлік баланс»;

осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес ҚЕ-2-нысан «Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп»;

осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес ҚЕ-3-нысан «Қаржыландыру көздері (тікелей әдіс) бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп»;

осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес ҚЕ-4-нысан «Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп»;

осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес ҚЕ-5-нысан «Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба»;

осы бұйрыққа ҚЕ-6-қосымшаға сәйкес 6-нысан «Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс»;

2) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есебі мен аудит әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмелерін қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялануға жіберілуі;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

        

          Қазақстан Республикасының

          Қаржы министрінің

          міндетін атқарушы                                                       Б. Шолпанқұлов

 

 

 

 

 

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы

_________________Н. Айдапкелов

 

2017 жылғы «_____» ________

 

                                                                    

                                                                               Қазақстан Республикасы

                                                                                  Қаржы министрiнiң  
                                                                                  2017 жылғы «___»__________

                                                                                  № _____ бұйрығына   
                                                                                          1-қосымша 

    

 

Әкімшілік деректерді

жинауға арналған нысан

 

 

Бухгалтерлiк баланс

 

есепті кезең

20___жылғы «___» ___________

 

 

Индексі: ҚЕ-1 нысан

 

Кезеңділігі: жарты жылдық, жылдық

 

Ұсынатындар: Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер     

                          

Нысан қайда ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне

 

Ұсыну мерзімі: Жарты жылдық қаржылық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жағдай бойынша ұсынылады.

Жылдық қаржылық есептілік есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ұсынылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                (мың теңге)

АКТИВТЕР

Жол

коды

Есептi

кезеңнiң

басында

Есептi

кезеңнiң

аяғында

1

2

3

4

I. Қысқа мерзiмдi активтер

 

 

 

Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010

 

 

Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялар

011

 

 

Бюджеттiк төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

012

 

 

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

013

 

 

Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

014

 

 

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

015

 

 

Алынуға тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

016

 

 

Қызметкерлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

017

 

 

Жал бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

018

 

 

Өзге қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектер

019

 

 

Қорлар

020

 

 

Берiлген қысқа мерзiмдi аванстар

021

 

 

Өзге қысқа мерзiмдi активтер

022

 

 

 Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023

 

 

Қысқа мерзiмдi активтердiң жиыны

100

 

 

II. Ұзақ мерзiмдi активтер

 

 

 

Ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар

110

 

        

Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешегi

111

 

 

Жал бойынша ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек

112

 

 

Өзге ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешектер

113

 

 

Негiзгi құралдар

114

 

 

Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар

115

 

 

Инвестициялық жылжымайтын мүлiк

116

 

 

Биологиялық активтер

117

 

 

Материалдық емес активтер

118

 

 

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар

119

 

 

Өзге ұзақ мерзiмдi активтер

120

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтердiң жиыны

200

 

 

БАЛАНС

 

 

 

 

МIНДЕТТЕМЕЛЕР,

ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол

коды

Есептi

кезеңнiң

басында

Есептi

кезеңнiң

аяғында

1

2

3

4

III. Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер

 

 

 

Қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелерi

210

 

 

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

211

 

 

Бюджетке төленетiн төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

212

 

 

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

213

 

 

Басқа да мiндеттi және ерiктi төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

214

 

 

Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

215

 

 

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

216

 

 

Стипендианттарға қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

217

 

 

Қызметкерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

218

 

 

Төленуге тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

219

 

 

Жал бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

220

 

 

Өзге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешектер

221

 

 

Қысқа мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

222

 

 

Өзге қысқа мерзiмдi мiндеттемелерi

223

 

 

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224

 

 

Қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

300

 

 

IV. Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер

 

 

 

Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер

310

 

 

Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

311

 

 

Жал бойынша ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

312

 

 

Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313

 

 

Ұзақ мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

314

 

 

Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерi

315

 

 

Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

400

 

 

V. Таза активтер/капитал

 

 

 

Күрделi салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебiнен қаржыландыру

410

 

 

Резервтер

411

 

 

Жинақталған қаржылық нәтиже

412

 

 

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша жинақталған қаржылық нәтиже

413

 

 

Таза активтер/капитал жиыны

500

 

 

БАЛАНС

 

 

 

 

Баланстан тыс шоттар

 

 

 

Жалға алынған активтер

610

 

 

Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620

 

 

Қатаң есептегi бланктер

630

 

 

Төлеуге қабiлетсiз дебиторлардың есептен шығарылған берешегi

640

 

 

Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшiн оқушылар мен студенттердiң берешегі

650

 

 

Өтпелі спорттық жүлделерi мен кубоктары

 

660

 

 

Жолдамалар

670

 

 

Әскери техниканың оқулық құралдары

680

 

 

Мәдени мұра активтерi

690

 

 

           

 

Басшы      ______ ______________________________

                      (қолы)   (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

 

Бас бухгалтер ______   ______________________________

                                (қолы)   (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

                         

 

 М.О.             «___» ______________ _____ж.

 

 

Ескертпе: Осы Қаржылық есептілік нысандары мен оны жасау және ұсыну қағидалардың 24 – 38 тармақтарының 7 Қосымшаға сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме келтірілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Қазақстан Республикасы

                                                                                 Қаржы министрiнiң  
                                                                             2017 жылғы «___»__________

                                                                                       № _____ бұйрығына   
                                                                                     2-қосымша

 

 

Әкімшілік деректерді

жинауға арналған нысан

 

 

Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп

 

                                                  есепті кезең

                                    20 ___жылғы «___» __________

                                                       

 

Индексі: ҚЕ-1 нысан

 

Кезеңділігі: жарты жылдық, жылдық

 

Ұсынатындар: Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер     

                          

Нысан қайда ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне

 

Ұсыну мерзімі: Жарты жылдық қаржылық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жағдай бойынша ұсынылады.

Жылдық қаржылық есептілік есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ұсынылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          (мың теңге)

Көрсеткіштер

Жол

коды

Есептi

кезең

 

Өткен

кезең

1

2

3

4

Айырбас емес операциялардан алынатын кiрiстер, оның iшiнде:

010

 

 

Ағымдағы қызметті қаржыландыру

011

 

 

Күрделі салымдарды қаржыландыру

012

 

 

Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан алынатын кiрiстер

013

 

 

Трансферттер бойынша кірістер, оның ішінде:

014

 

 

Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттер

014-1

 

 

Субсидиялар

015

 

 

Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

016

 

 

Гранттар

017

 

 

Өзгелер

018

 

 

Түсетін түсімдер бойынша

019

 

 

 Айырбас операциялардан алынатын кiрiстер, оның iшiнде:

020

 

 

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерден өткізуден алынатын кірістер

021

 

 

Негізгі капиталдын сатудан түскен кірістер бойынша

022

 

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен кірістер

023

 

 

Активтерді басқарудан алынатын кiрiстер, оның iшiнде:

030

 

 

Сыйақылар

031

 

 

Активтерді басқарудан алынатын өзге де кiрiстер

032

 

 

Өзге кiрiстер

040

 

 

Кірістер, барлығы (010, 020, 030, 040-олдардың сомасы)

100

 

 

Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның iшiнде:

110

 

 

Еңбекақы төлеу

111

 

 

Стипендиялар

112

 

 

Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

113

 

 

Қорлар бойынша шығыстар

114

 

 

Іссапарлық шығыстар

115

 

 

Коммуналдық шығыстар

116

 

 

Жалдау төлемдері

117

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтердi ұстау

118

 

 

Байланыс қызметтерi

119

 

 

Активтер амортизациясы

120

 

 

Активтердің құнсыздануы

121

 

 

Өзге операциялық шығыстар

122

 

 

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар

123

 

 

Бюджеттiк төлемдер бойынша шығыстар, оның iшiнде:

130

 

 

Зейнетақылар мен жәрдемақылар

131

 

 

Субсидиялар

132

 

 

Нысаналы трансферттер

133

 

 

Жалпы сипаттағы трансферттер

134

 

 

Жеке тұлғаларға трансферттер

135

 

 

Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері

136

 

 

Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

137

 

 

Активтердi басқару бойынша шығыстар, оның iшiнде:

140

 

 

Сыйақылар

141

 

 

Активтердi басқару бойынша өзге шығыстар

142

 

 

Өзге шығыстар

150

 

 

Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар

151

 

 

Шығыстар, барлығы (110, 130, 140, 150, 151-жолдардың сомасы)

200

 

 

Үлестік қатысу тәсілі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі

210

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтердiң шығуы

220

 

 

Бағамдық айырма

230

 

 

Өзгелер

240

 

 

Есептi кезеңнің қаржылық нәтижесi (100 - жол – 019, 022, 023 - 200 + 137 + 151 +/- 210, 220, 230, 240- жолдары)

300

 

 

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есептi кезеңнің қаржылық нәтижесi (019-жолы + 022-жолы + 023-жолы – 137-жолы - 151-жолы)

300-1

 

 

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есептi кезеңнің қаржылық нәтижесiнің жинағы (300+/-300-1)

300-2

 

 

 

Басшы    ______     ____________________________

                  (қолы)       (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

 

Бас бухгалтер ____   _____________________________

                             (қолы)  (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

 

М.О.

                                      «__» _______________ __ж.

 

 

 

Ескертпе: Осы Қаржылық есептілік нысандары мен оны жасау және ұсыну қағидалардың 39 – 42 тармақтарының 7 Қосымшаға сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме келтірілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Қазақстан Республикасы

                                                                               Қаржы министрiнiң  
                                                                               2017 жылғы «___»__________

                                                                                        № _____ бұйрығына 

                                                                                      3-қосымша

 

 

Әкімшілік деректерді

жинауға арналған нысан

 

қаржыландыру көздерi

бойынша (тiкелей әдiс) мемлекеттiк мекемелердiң

шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп

 

есепті кезең

20___жылғы «___» ___________

 

 

Индексі: ҚЕ-3 нысан

 

Кезеңділігі: жарты жылдық, жылдық

 

Ұсынатындар: Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер     

                          

Нысан қайда ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне

 

Ұсыну мерзімі: Жарты жылдық қаржылық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жағдай бойынша ұсынылады.

Жылдық қаржылық есептілік есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ұсынылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          (мың теңге)

Көрсеткіштер

Жол

коды

Есептi

кезең

 

Өткен

кезең

1

2

3

4

I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

 

 

 

Ақша қаражатының түсуі, барлығы (010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 071-жолдар сомасы)

100

 

 

Бюджеттен қаржыландыру, оның iшiнде

010

 

 

Ағымдағы қызмет

011

 

 

Күрделі салымдар

012

 

 

Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен

013

 

 

Трансферттер

014

 

 

Субсидиялар

015

 

 

Өзгелер

016

 

 

Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар

017

 

 

Қайырымдылық көмектен түсетін  ақша бойынша

020

 

 

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан

030

 

 

Алынған сыйақылар

040

 

 

Уақытша орналастырылған ақша бойынша

050

 

 

Өзге түсімдер

060

 

 

Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша

070

 

 

Бюджетке түсетін түсімдер

071

 

 

Ақша қаражатының шығуы, барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160,170, 180, 190, 191-жолдар сомасы)

200

 

 

Еңбекақы төлеу

110

 

 

Зейнетақылар мен жәрдемақылар

120

 

 

Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

130

 

 

Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтер үшін

140

 

 

Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар

150

 

 

Трансферттер, субсидиялар

160

 

 

Сыйақылар

170

 

 

Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу

180

 

 

Өзге төлемдер

190

 

 

ҚБШ-ы бойынша шығыстар

191

 

 

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100-жол минус 200-жол)

300

 

 

II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

 

 

 

Ақша қаражатының түсуi, барлығы (310, 320, 330, 340, 350, 360-жолдар сомасы)

400

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтердi сату

310

 

 

Бақыланатын және басқа субъектiлердiң үлестерiн сату

320

 

 

Бағалы қағаздарды сату

330

 

 

Қарыздарды өтеу

340

 

 

Өзгелер

350

 

 

Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер

360

 

 

Ақша қаражатының шығуы - барлығы (410, 420, 430, 440, 450, 460-жолдар сомасы)

500

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алу

410

 

 

Бақыланатын және өзге субъектiлердiң үлесiн сатып алу

420

 

 

Бағалы қағаздарды сатып алу

430

 

 

Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерінiң жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру

440

 

 

Берiлген қарыздар

450

 

 

Өзгелер

460

 

 

Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400-жол минус 500-жол)

600

 

 

III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

 

 

 

Ақша қаражатының түсуi - барлығы (610, 620-жолдар сомасы)

700

 

 

Қарыздарды алу

610

 

 

Өзгелер

620

 

 

Ақша қаражатының шығуы - барлығы (710, 720-жолдар сомасы)

800

 

 

Қарыздарды өтеу

710

 

 

Өзгелер

720

 

 

Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700-жол минус 800-жол)

900

 

 

Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (300-жол +/- 600-жол +/- 900-жол)

910

 

 

Таза бағамдық айырма

911

 

 

Кезеңнiң басындағы ақша қаражаты

920

 

 

Кезеңнiң аяғындағы ақша қаражаты

930

 

 

 

Басшы ______      ____________________________

                 (қолы)      (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

 

Бас бухгалтер ____     ____________________________

                             (қолы)   (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

 

М.О.

                                «____» _______________  ____ж.

 

 

 

Ескертпе: Осы Қаржылық есептілік нысандары мен оны жасау және ұсыну қағидалардың 43 – 60 тармақтарының 7 Қосымшаға сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме келтірілген.

                                                                                    

                                                                               Қазақстан Республикасы

                                                                               Қаржы министрiнiң  
                                                                          2017 жылғы «___»__________

                                                                               № _____ бұйрығына 

                                                                            4-қосымша

 

 

                Әкімшілік деректерді

жинауға арналған нысан

                                               

 

                  Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы есеп

 

                                              есепті кезең

                                 20__жылғы «___» _____________

                                                 

 

 

Индексі: ҚЕ-4 нысан

 

Кезеңділігі: жарты жылдық, жылдық

 

Ұсынатындар: Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер     

                          

Нысан қайда ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне

 

Ұсыну мерзімі: Жарты жылдық қаржылық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жағдай бойынша ұсынылады.

Жылдық қаржылық есептілік есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ұсынылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (мың теңге)

Көрсеткіштер

Жол

коды

Күрделі

Салым

дарды

қаржыл

андыру

Резерв

тер

Жинақталған

қаржы

лық

нәтиже

Жинақтал

ған

бюджетке түсетін түсімдер бойынша қаржылық нәтиже

Таза

активтер

дің /

капитал

дың

барлығы

1

2

3

4

5

6

7

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

х

 

 

 

 

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

020

х

х

 

 

 

Қайта есептелген сальдо (010+/-020-жолдар)

030

х

 

 

 

 

Есепті кезеңдегі таза активтердегi /капиталдағы өзгерістер (041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/- 047+/- 048 жолдар)

040

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта

бағалауға резервтердің ұлғаюы

041

х

 

х

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта

бағалауға резервтердің азаюы

042

х

 

 

 

 

Қолданыстағы сатуға арналған

қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

043

х

 

х

 

 

Қолданыстағы сатуға арналған

қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

044

х

 

 

 

 

Өзге резервтер

045

х

 

 

 

 

Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

046

х

 

 

 

 

Таза активтердiң/капиталдың

өзгерiстерi туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың ұлғаюы

047

 

х

х

 

 

Таза активтердiң/капиталдың

өзгерiстерi туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың азаюы

048

 

х

х

 

 

Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

050

х

х

 

х

 

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

051

х

х

х

 

 

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі бойынша жиыны

052

х

х

 

 

 

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/-040+/-052-жолдар)

060

 

 

 

 

 

Өткен кезеңнің басындағы сальдо

070

х

 

 

 

 

Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

080

х

х

 

 

 

Қайта есептелген сальдо (070+/-080-жолдар)

090

х

 

 

 

 

Өткен кезеңдегі таза активтердегi /капиталдағы өзгерістер (101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108 жолдар)

100

 

 

 

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта

бағалауға резервтердің ұлғаюы

101

х

 

х

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта

бағалауға резервтердің азаюы

102

х

 

 

 

 

Қолданыстағы сатуға арналған

қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

103

х

 

х

 

 

Қолданыстағы сатуға арналған

қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

104

х

 

 

 

 

Өзге резервтер

105

х

 

 

 

 

Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

106

х

 

 

 

 

Таза активтердің/капиталдың

өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы

107

 

х

х

 

 

Таза активтердің/капиталдың

өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы

108

 

х

х

 

 

Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже

110

х

х

 

х

 

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

111

х

х

х

 

 

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі бойынша жиыны

112

х

х

 

 

 

Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/-100+/-112-жолдары)

120

 

 

 

 

 

Басшы ______      ____________________________

                 (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

 

Бас бухгалтер _____    _________________________

                               (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

 

М.О.                              «__» _________________ ___ж.

 

Ескертпе: Осы Қаржылық есептілік нысандары мен оны жасау және ұсыну қағидалардың 61 – 77 тармақтарының 7 Қосымшаға сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме келтірілген.

                                                              

                                                                         Қазақстан Республикасы

                                                                             Қаржы министрiнiң 

                                                                          2017 жылғы «___»_________

                                                                               № _____ бұйрығына 

                                                                              5-қосымша

 

 

                Әкімшілік деректерді

жинауға арналған нысан

 

 

Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба

 

                                                    есепті кезең

                                     20__жылғы «___» _____________   

                                                       

 

Индексі: ҚЕ-5 нысан

 

Кезеңділігі: жарты жылдық, жылдық

 

Ұсынатындар: Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер     

                          

Нысан қайда ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне

 

Ұсыну мерзімі: Жарты жылдық қаржылық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жағдай бойынша ұсынылады.

Жылдық қаржылық есептілік есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ұсынылады.

 

 

1. Жалпы мәлiметтер.

   мемлекеттік мекеменің қағидасы:_______________________

   бағыныстағы мекемелердің саны ______________________

   пайдаланатын нормативтік құқықтық актілер; ___________

 

2. Қаржылық есептiлiкке ашылған мәлiметтер.

 

   Қысқа мерзiмдi активтер

 

 

 

 

1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары

(«Бухгалтерлiк баланс» 1 -нысанының 010-жолы)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол

коды

Жыл

басындағы

сальдо

Есептi кезеңнiң

аяғындағы

сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011

 

 

Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012

 

 

Есеп айырысу шоты (1030)

013

 

 

Қайырымдылық көмек ҚБШ (1041)

014

 

 

Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015

 

 

Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016

 

 

Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017

 

 

Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018

 

 

Республикалық бюджеттің ҚБШ (1046)

018-1

 

 

Жергілікті бюджеттердің ҚБШ (1047)

018-2

 

 

Шетелдік валютадағы шот (1050)

019

 

 

Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1061)

020

 

 

Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1062)

021

 

 

Аккредитивтер (1071)

022

 

 

Жолдағы ақша қаражаты (1073)

023

 

 

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

024

 

 

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

025

 

 

Барлығы

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-кесте. Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялары

(«Бухгалтерлiк баланс» 1 -нысанының 011-жолы)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша

бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

 

 

 

 

 

 

Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011

 

 

 

 

 

 

Сатып алу құны бойынша шығулар

012

 

 

 

 

 

 

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022

 

 

 

 

 

 

Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

 

 

 

 

 

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030

 

 

 

 

 

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031

 

 

 

 

 

 

 

3-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi

дебиторлық берешегi

(«Бухгалтерлiк баланс» 1-нысанының 014-жолы)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол

коды

Сатып алушылармен

және тапсырыс

берушiлермен есеп айырысу

1

2

3

Есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

 

Дебиторлық берешектiң есептелуi

011

 

Дебиторлық берешектiң өтелуi

012

 

Есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013

 

Есептi кезеңнiң басындағы күмәндi борыштар бойынша резерв сальдосы

020

 

Есептi кезеңдегi күмәндi борыштар бойынша есептелген резерв

021

 

Есептi кезеңдегi күмәндi борыштар бойынша есептен

шығарылған резерв

022

 

Есептi кезеңнiң басындағы күмәндi борыштар бойынша резерв сальдосы

023

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031

 

 

3-1 кесте. Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен

              есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

(«Бухгалтерлiк баланс» 1-нысанының 023-жолы)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткіштер

Жол

коды

Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп

1292 қосалқы шот

1293 қосалқы шот

1294 қосалқы шот

Өзге

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

 

 

 

 

Дебиторлық берешектiң есептеу

011

 

 

 

 

Дебиторлық берешектiң өтеу

012

 

 

 

 

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша өткен кезеңдердегі дебиторлық берешектi қоса есептеу

013

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

014

 

 

 

 

 

4-кесте. Қорлар («Бухгалтерлiк баланс» 1 -нысанының 020-жолы)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол

коды

Материалдар

Аяқталмаған өндiрiс

Дайын өнiм

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

 

 

 

 

 

 

Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011

 

 

 

 

 

 

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1

 

 

 

 

 

 

Сатып алу құны бойынша шығулар

012

 

 

 

 

 

 

оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

012-1

 

 

 

 

 

 

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

х

 

Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

х

х

х

х

х

 

Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022

х

х

х

х

х

 

Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

х

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030

 

 

 

 

 

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031

 

 

 

 

 

 

                  

      

  Ұзақ мерзiмдi активтер

 

                                            5-кесте. Ұзақ мерзiмдi қаржы инвестициялары

(«Бухгалтерлiк баланс» 1-нысанының 110-жолы)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол

коды

Әділ құны бойынша

бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша

бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

 

 

 

 

 

 

Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011

 

 

 

 

 

 

Сатып алу құны бойынша шығулар

012

 

 

 

 

 

 

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған

есептен шығарылған резерв

022

 

 

 

 

 

 

Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

 

 

 

 

 

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030

 

 

 

 

 

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031

 

 

 

 

 

 

 

6-кесте. Негiзгi құралдар («Бухгалтерлiк баланс» 1-нысанының 114-жолы)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол

коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Біріліс құрылғылары

Көлiк құралдары

Машиналар мен

жабдықтар

Аспаптар, өндiрiстiк

және шаруашылық

мүкәмәлi

Өзге негiзгi құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есептi

кезеңнiң басындағы сальдо

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оның ішінде бюджет бойынша

қаржыландыру есебінен

011-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бастапқы құны бойынша азаюы

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бастапқы құны бойынша шығуы

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оның ішінде жарамсыз негiзгi құралдарды есептен шығару

014-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бастапқы құны бойынша есептi

кезеңнiң аяғындағы сальдосы

014-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң басындағы

жинақталған амортизация сальдосы

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңде есептен

шығарылған амортизация

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

022-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

022-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң аяғында жинақталған

амортизация сальдосы

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң басындағы

құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

х

х

х

х

х

 

Есептi кезеңде құнсыздануға

есептелген резерв

031

х

х

х

х

х

х

х

х

 

Есептi кезеңде есептен шығарылған

құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х

х

х

х

х

х

 

Есептi кезеңнiң аяғындағы

құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

х

х

х

х

х

 

Баланстық құны бойынша есептi

кезеңнiң басындағы сальдосы

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланстық құны бойынша есептi

кезеңнiң аяғындағы сальдосы

041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк

(«Бухгалтерлiк баланс» 1 -нысанының 116-жолы)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол

коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

 

 

 

 

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

 

 

 

 

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1

 

 

 

 

Бастапқы құны бойынша шығулар

012

 

 

 

 

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

 

 

 

 

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

 

 

 

 

Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1

 

 

 

 

Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

023

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

 

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х

 

Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға

арналған резерв

032

х

х

х

 

Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040

 

 

 

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

 

 

 

 

 

 

 

8-кесте. Биологиялық активтер («Бухгалтерлiк баланс» 1 -нысанының 117-жолы)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол

коды

Жануарлар

Көпжылдық

екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

 

 

 

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

 

 

 

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1

 

 

 

Бастапқы құны бойынша шығулар

012

 

 

 

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013

 

 

 

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

 

 

 

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

 

 

 

Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1

 

 

 

Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022

 

 

 

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

023

 

 

 

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

 

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

 

Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

 

 

Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040

 

 

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

 

 

 

 

9-кесте. Материалдық емес активтер («Бухгалтерлiк баланс» 1-нысанының 118-жолы)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол

коды

Бағдарламалық

қамтамасыз ету

Авторлық құқық

Лицензиялық

келiсiмдер

Патенттер

Гудвилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есептi

кезеңнiң басындағы сальдо

010

 

 

 

 

 

 

 

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

 

 

 

 

 

 

 

оның ішінде бюджет бойынша

қаржыландыру есебінен

011-1

 

 

 

 

 

 

 

Бастапқы құны бойынша шығулар

012

 

 

 

 

 

 

 

Бастапқы құны бойынша есептi

кезеңнiң аяғындағы сальдо

013

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған

амортизация сальдосы

020

 

 

 

 

 

 

 

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

 

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1

 

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңде есептен шығарылған

амортизация

022

 

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған

амортизация сальдосы

023

 

 

 

 

 

 

 

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға

арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

х

х

х

 

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х

х

х

х

 

Есептi кезеңде есептен шығарылған

құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х

х

х

х

 

Есептi кезеңнiң аяғындағы

құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

х

х

х

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040

 

 

 

 

 

 

 

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

 

 

 

 

 

 

 

 

10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері

(«Бухгалтерлiк баланс» 1-нысанының 210-жол)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол

коды

Амортизация

ланған құны бойынша

бағаланатын

Әділ құны

бойынша

бағаланатын

Өзіндік

құны

бойынша

бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

 

 

 

 

Түсім

011

 

 

 

 

Шығару

012

 

 

 

 

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

 

 

 

 

 

10-1- кестесі Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

                        («Бухгалтерлiк баланс» 1-нысанының 224-жолы)

 

 

 

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол коды

 

Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп

3281 шоты

3282 шоты

3283 шоты

3284 шоты

Өзге

1

2

3

4

5

6

7

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

 

 

 

 

 

Кредиторлық берешектiң есептелуi

011

 

 

 

 

 

Кредиторлық берешектiң өтелуi

012

 

 

 

 

 

Салық төлеушілермен есеп айырысу бойынша өткен есепті кезеңдердегі кредиторлық берешекті қоса есептеу

013

 

 

 

 

 

Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетке қайтару

014

 

 

 

 

 

ҚҚС сомасын қайтару

015

 

 

 

 

 

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

016

 

 

 

 

 

 

11-кесте Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

(«Бухгалтерлiк баланс» 1- нысанының 310-жол)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Показатели

Код строки

Амортизацияланған құны бойынша

бағаланатын

Әділ құны

бойынша

бағаланат

ын

Өзіндік

құны

бойынша

бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

 

 

 

 

Түсім

011

 

 

 

 

Шығару

012

 

 

 

 

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

 

 

 

 

 

12-кесте Өзге кiрiстер

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әдiл құнының өзгеруiнен

010

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтердi есептен шығарылуы бойынша

020

 

 

Өтеусiз қабылданған:

030

 

 

өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерден

031

 

 

басқа мемлекеттік органдардан

032

 

 

басқа ұйымдардан

033

 

 

Бағамдық айырмадан

040

 

 

Залалдардың өтемiнен

050

 

 

Активтердi жоюдан түстi

060

 

 

Артық шығындар кiрiске алынды

070

 

 

Өзгелер

080

 

 

Барлығы

 

 

 

 

12- 1- кесте Бюджетке түсетін түсімдер бойынша

                            («Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп» 2-нысанының 019-жолы)

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Түсетін түсімдер бойынша, оның iшiнде:

010

 

 

Салықтық түсімдер

020

 

 

Салықтық емес түсімдер

030

 

 

Өзге түсімдер

031

 

 

 

13-кесте. Өзге шығыстар

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әдiл құнының өзгеруiнен

010

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтердi есептен шығару бойынша

020

 

 

өтеусiз берілген өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

021

 

 

 өтеусiз берілген басқа мемлекеттік органдарға

022

 

 

өтеусiз берілген басқа ұйымдарға

023

 

 

өзге шығару

024

 

 

Бағамдық айырма бойынша

030

 

 

Активтердiң құнсыздануынан

040

 

 

Резервтер құру:

050

 

 

күмәндi дебиторлық берешектер бойынша

051

 

 

қызметкерлердiң демалыс ақылары бойынша

052

 

 

бағалау және шартты мiндеттемелер бойынша

053

 

 

Өзгелер

060

 

 

Өтеусiз берілген қорлары:

070

 

 

өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

071

 

 

басқа мемлекеттік органдарға

072

 

 

басқа ұйымдарға

073

 

 

Барлығы

 

 

 

 

 

 

 

 

13-1 кесте Салық төлем есептелуін азайту жөніндегі және бюджеті өтеу шығыстары

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Салық төлем есептілігін азайту жөніндегі және шығыстар өтеу бюджеті, оның ішінде:

010

 

 

бюджетті өтеу жөніндегі шығыстар

020

 

 

салықтың есептелуін азайту жөніндегі шығыстар

030

 

 

 

14-кесте. Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол

коды

Бастапқы

құны

Жинақталған

амортизацияның

сомасы

Баланстық

құны

1

2

4

5

6

Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010

 

 

 

 өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

011

 

 

 

басқа мемлекеттік органдарға

012

 

 

 

басқа ұйымдарға

013

 

 

 

Өтеусiз берілген қорлар, барлығы:

020

 

х

 

өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

021

 

х

 

 басқа мемлекеттiк мекемелерге

022

 

х

 

басқа ұйымдарға

023

 

х

 

 

15-кесте. Концессиялық активтер бойынша ақпарат

 

                                                                                                                                (мың теңге)

Көрсеткiштер

Жол

коды

Бастапқы

құны

 

Жинақ

талған

амортизация

ның сомасы

Құнсыздануға

арналған

резерв сомасы

Баланстық

құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

 

 

 

 

Ғимараттар

020

 

 

 

 

Құрылыстар

030

 

 

 

 

Біріліс құрылғылары

040

 

 

 

 

Көлiк құралдары

050

 

 

 

 

Машиналар мен жабдықтар

060

 

 

 

 

Аяқталмаған құрылыс

070

 

 

 

 

Өзгелер

080

 

 

 

 

Барлығы:

100

 

 

 

 

 

 

16-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат

 

                                                                                                                                (мың теңге)

р/с

Күні

Операция

түрі

Құжат атауы мен номері

Өзара операциялар бойынша тараптардың атауы

Сомасы

Шоттар

корреспонденциясы

Дебеті

Кредиті

 

 

 

А

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

барлығы: соның ішінде

х

х

 

х

х

 

 

шығыс түрлері бойынша

х

х

 

 

х

 

 

 

х

х

 

 

х

 

 

 

х

х

 

 

х

 

 

кіріс түрлері бойынша

х

х

 

х

 

 

 

 

х

х

 

х

 

 

 

 

х

х

 

х

 

 

Басшы _______     _____________________________       

                (қолы)       (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

 

Бас бухгалтер _____    ___________________________

                        (қолы)   (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

 

М.О.                     «__» ______________ __ж.

 

 

Ескертпе: Осы Қаржылық есептілік нысандары мен оны жасау және ұсыну қағидалардың 78 тармағының 7 Қосымшаға сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме келтірілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Қазақстан Республикасы

                                                                               Қаржы министрiнiң  
                                                                             2017 жылғы «___»__________

                                                                               № _____ бұйрығына   
                                                                              6-қосымша

 

 

Әкімшілік деректерді

жинауға арналған нысан

 

 

Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс

 

                                                    есепті кезең

                                         20__жылғы «___»________   

                                                             

Индексі: ҚЕ-6 нысан

 

Кезеңділігі: жарты жылдық, жылдық

 

Ұсынатындар: Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер     

                          

Нысан қайда ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне

 

Ұсыну мерзімі: Жарты жылдық қаржылық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жағдай бойынша ұсынылады.

Жылдық қаржылық есептілік есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ұсынылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(мың теңге)

 

АКТИВТЕР

Жол

коды

Жылдың басына

Қайта

ұйымдастырылу

күніне

 

1

2

3

4

 

I. Қысқа мерзiмдi активтер

 

 

 

 

Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010

 

 

 

Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялар

011

 

 

 

Бюджеттiк төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

012

 

 

 

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

013

 

 

 

Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

014

 

 

 

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

015

 

 

 

Алынуға тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

016

 

 

 

Қызметкерлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

017

 

 

 

Жал бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

018

 

 

 

Өзге қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектер

019

 

 

 

Қорлар

020

 

 

 

Берiлген қысқа мерзiмдi аванстар

021

 

 

 

Өзге қысқа мерзiмдi активтер

022

 

 

 

 Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023

 

 

 

Қысқа мерзiмдi активтердiң жиыны

100

 

 

 

II. Ұзақ мерзiмдi активтер

 

 

 

Ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялары

110

 

        

Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешегi

111

 

 

Жал бойынша ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек

112

 

 

Өзге ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешектер

113

 

 

Негiзгi құралдар

114

 

 

Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар

115

 

 

Инвестициялық жылжымайтын мүлiк

116

 

 

Биологиялық активтер

117

 

 

Материалдық емес активтер

118

 

 

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар

119

 

 

Өзге ұзақ мерзiмдi активтер

120

 

 

Ұзақ мерзiмдi активтердiң жиыны

200

 

 

БАЛАНС

 

 

 

 

МIНДЕТТЕМЕЛЕР,

ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

 

 

Жол

коды

Жылдың басына

Қайта

ұйымдастырылу

күніне

1

2

3

4

III. Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер

 

 

 

Қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелерi

210

 

 

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

211

 

 

Бюджетке төленетiн төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

212

 

 

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

213

 

 

Басқа да мiндеттi және ерiктi төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

214

 

 

Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

215

 

 

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

216

 

 

Стипендианттарға қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

217

 

 

Қызметкерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

218

 

 

Төленуге тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

219

 

 

Жал бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

220

 

 

Өзге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешектер

221

 

 

Қысқа мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

222

 

 

Өзге қысқа мерзiмдi мiндеттемелерi

223

 

 

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224

 

 

Қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

300

 

 

IV. Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер

400 

 

 

Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер

310

 

 

Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

311

 

 

Жал бойынша ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

 

312

 

 

Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313

 

 

Ұзақ мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

314

 

 

Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерi

315

 

 

Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

400

 

 

V. Таза активтер/капитал

 

 

 

Күрделi салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебiнен қаржыландыру

410

 

 

Резервтер

411

 

 

Жинақталған қаржылық нәтиже

412

 

 

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша жинақталған

қаржылық нәтиже

413

 

 

Таза активтер/капитал жиыны

500

 

 

БАЛАНС

 

 

 

Баланстан тыс шоттар

 

 

 

Жалға алынған активтер

610

 

 

Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620

 

 

Қатаң есептегi бланктер

630

 

 

Төлеуге қабiлетсiз дебиторлардың есептен шығарылған берешегi

640

 

 

Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшiн оқушылар мен студенттердiң берешегі

650

 

 

Өтпелі спорттық жүлделерi мен кубоктары

660

 

 

Жолдамалар

670

 

 

Әскери техниканың оқулық құралдары

680

 

 

Мәдени мұра активтерi

690

 

 

             

 

Басшы      ______      __________________________

                     (қолы)       (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

Бас бухгалтер  _____    ____________________________

                               (қолы)   (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

 

М.О.

                                 «__» ___________________ __ж.

 

 

Ескертпе: Осы Қаржылық есептілік нысандары мен оны жасау және ұсыну қағидалардың 12 тармағының 7 Қосымшаға сәйкес нысанды толтыруға байланысты түсіндірме келтірілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2017 жылғы «____»_________
№ ______ бұйрығына
7-қосымша

 

 

Қаржылық есептілік нысандары мен оны жасау және ұсыну
қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

 

1. Осы қағидалар республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілік көлемі, мерзімділігі, мерзімдері мен оларды жасау және ұсыну тәртібін, оларды пайдаланушыларға беру мақсаттары үшін белгілейді.

2. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер жартыжылдық, жылдық есептіліктерін осы қағидаларда белгіленген көлемде жасайды.

3. Қаржылық есептілікті жасау кезінде мынадай:

есепті кезеңдегі барлық операциялардың толық және шын мәнінде көрініс табуы;

кірістер мен шығыстардың есепті кезеңдерге жатқызылуының дұрыстығы;

талдамалық есепке алу деректерінің есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың бірінші күніне синтетикалық есепке алу шоттары бойынша айналымдар мен қалдықтарға тең болуы;

көрсеткіштердің ұқыпты толтырылуы және өшірулер мен бояуларға жол берілмеу талаптары сақталуы тиіс. Қателер түзетілген жағдайда түзету күнін көрсете отырып, қаржылық есептілікке қол қойған тұлғаның растауымен тиісті жазбалар жасалады.

4. Қаржылық есептілік нысандары онда көзделген көрсеткіштермен дәлме-дәл сәйкес толтырылады. Бекітілген қаржылық есептілік нысандарында көрсеткіштері мен олардың кодтарын өзгертуге немесе оларға қосымша көрсеткіштер енгізуге жол берілмейді.

Қаржылық есептіліктің ағымдағы есепті кезеңге, сол сияқты бұның алдындағы кезеңге жататын деректерінің (оларды бекіткеннен кейін) өзгеруі деректердің бұрмалануы айқындалған кезеңде жасалған қаржылық есептілікте жүргізіледі.

5. Мемлекеттік мекеме республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің енгізген өзгерістеріне сәйкес республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап           10 жұмыс күн ішінде өздеріндегі қаржылық есептілік данасына өзгерістер енгізеді.

Мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігіне түзетулер осы қағидалардың 3-тармағында белгіленген түзетулер енгізу тәртібін міндетті түрде сақтай отырып, ведомстволық бағынысындағы мемлекеттік мекеменің есебін қарау нәтижелері бойынша республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жазбаша хабарламасы негізінде ғана енгізіледі.

6. Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі қаржылық есептілігіне өзгерістер енгізілген ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерге өзгерістер енгізу себебі көрсетіліп, енгізілген өзгерістер туралы басшы мен бас бухгалтердің қолы қойылған жазбаша хабарлама жібереді.

Мемлекеттік мекеме жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі енгізген өзгерістерге сәйкес өзіндегі қаржылық есептілік данасына өзгерістер енгізеді.

Бюджеттің атқарылуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда қаржылық есептілікке соңғы түзетулерді осындай тәртіппен енгізген жөн.

7. Әкімшілік деректердің нысандарына титулдық парақтың атаулы  бөлігі мынадай тәртіпте толтырылады:

нысан бекітілген бұйрықтың, күні мен нөмірі;

нысан атауы;

есептік кезең;

«Индексте» қаржылық есептілік (бұдан әрі - ҚЕ) нысаны (нысан атауының әріптік-сандық қысқаша көрінісі);

«Мерзімділігі» деректемесі - қаржылық есептілік кезеңі көрсетіледі;

Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік мекеменің атауы мен кодын көрсете отырып, қаржылық есептілікті ұсынады;

Мемлекеттік мекемелер қаржылық есептілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы шығыстарының функционалдық сыныптамасынан бюджеттік бағдарламалардың әкімшісінің атауы мен кодын көрсете отырып,  ұсынады;

8. Жартыжылдық қаржылық есептілік ағымдағы қаржы жылының            1 шілдесіндегі жағдай бойынша жасалады.

Жылдық қаржылық есептілік есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жасалады.

Жылдық қаржылық есептілік 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге жасалады.

Мемлекеттік мекемелер қаржылық есептілікті жасайды  және мың теңгемен көрсетіп ұсынады.

 9. Мемлекеттік мекемелер қаржылық есептілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері белгілеген және олар қаржылық есептілікті беру күніне дейін мемлекеттік мекемелердің қаперіне жеткізген мерзімдерде ұсынады.

 Қаржылық есептілік қағаз тасығышта кітапша түрінде беттері нөмірленіп, мазмұны көрсетіліп және электрондық түрде нысандардың толық көлемінде ұсынылады.

Олар үшін қаржылық есептілікті ұсыну күні болып почта кәсіпорнының штемпелінде немесе фельдъегерлік қызмет, бiрақ бюджеттік есептiлiктi ұсыну күнiне дейiн 5 күнтізбелік күннен кешiктiрмей көрсетілген оны жіберген күн есептелетін басқа тұрғылықты мекендерде орналасқан мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, мемлекеттік мекеме үшін қаржылық есептілікті ұсыну күні оны іс жүзінде тиесілігіне қарай табыс еткен күн болып есептеледі.

Есептiлiктi ұсыну үшін белгіленген мерзім демалыс күнге (жұмыс емес күнге) сәйкес келген жағдайда, қаржылық есептілік одан кейінгі бірінші жұмыс күнінде ұсынылады.

Мемлекеттік мекемелер бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жылдық қаржылық есептілігін (пысықталған жылдық қаржылық есептілігін) қабылдағаннан кейін, оны Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің     2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 636 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзу пішімін, сондай-ақ бірдей мерзімдерде мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесімен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7375 болып тіркелген) айқындалған мемлекеттік мүлік тізіліміне тәртібінде және мерзімінде жібереді.

10. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жартыжылдық, жылдық қаржылық есептіліктің көлемі:

1) ҚЕ-1- нысан – бухгалтерлік баланс;

2) ҚЕ-2 - нысан – қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп;

3) ҚЕ-3 - нысан – қаржыландыру көздері бойынша (тікелей әдіс) мемлекеттік мекемлердің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп;

4) ҚЕ-4 - нысан – таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп;

5) ҚЕ-5 - нысан – қаржылық есептілікке түсіндірме жазба;

6) ҚЕ-6 - нысан - қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс.

11. Жартыжылдық және жылдық қаржылық есептіліктерге мемлекеттік мекеменің басшысы, бас бухгалтері немесе мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік есепті жүргізуді қамтамасыз ететін бөлімшені басқаратын тұлға қол қояды.

Басшы мен бас бухгалтердiң қолдарымен бір қатарда мiндеттi түрде қойылған қол таратып жазылған болуы тиіс (тегі, аты-жөні).

12. Мемлекеттік мекемелерді қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліну) кезінде мүліктік құқықтар мен міндеттемелер біріктіру және қосу кезінде - тапсырып беру актісіне сәйкес, ал бөлген және бөлінген кезде – бөлу балансына сәйкес құқықтық мирасқорға беріледі. Бөлу балансы әр бөлінетін мемлекеттік мекеме үшін бір данадан жасалады.

Тарату кезінде ҚЕ-1 «Бухгалтерлік баланс» нысаны бойынша аралық тарату балансы жасалады, онда заңды тұлға мүлкiнiң құрамы, кредит берушiлердiң қойған талап арыздарының тiзбесi туралы мәлiметтер, сондай-ақ оларды қарау нәтижелерi қамтылады.

Кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы     ҚЕ-1 «Бухгалтерлік баланс» нысаны бойынша тарату балансын жасайды.

 Заңды тұлғаны тарату туралы шешім қабылдаған мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган аралық тарату балансын және тарату балансын Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітеді.

Тарату балансы ұсынылғанға дейін таралатын мемлекеттік мекеме белгіленген мерзімде қаржылық есептілікті ұсынады.

Мемлекеттік мекеме бөлінген кезде жаңа және бұрынғы бағыныстағы бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне мемлекеттік мекеме жыл басынан бастап қайта ұйымдастырылған күнге дейінгі кезеңде осы қағидаларға көзделген барлық қаржылық есептілік нысандарының қосымшаларын қоса қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс (ҚЕ-6-нысан) ұсынылады.

Мемлекеттік мекемелердің қосылуы мен біріктірілуі кезінде жаңа бағыныстағы бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне мемлекеттік мекеме осы қағидаларға көзделген нысандардың толық көлемінде жыл басынан бастап қаржылық есептілік тапсыру актісін қоса бере отырып, қайта ұйымдастыру күніне дейін ұсынылады (негізгі құралдарды қабылдап алу-беру акті, қорлар және тағы басқалары).

Мемлекеттік мекемелерді қайта ұйымдастыру кезінде Бухгалтерлік баланстың (ҚЕ-6-нысан) 4-бағанының шоттары бойынша сальдо, бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің қалдықтары жаңа мемлекеттік мекеменің есеп тіркелімдеріне ауыстырылады.

13. Бір бағыныстан екінші бағынысқа берілетін мемлекеттік мекемелер берілетін күнге қаржылық есептілік жасап, бұрынғы және жаңа бағыныс бойынша жоғары тұрған органға жібереді.

14. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерден қаржылық есептілікті қабылдап алуды және тексеруді осы қағидаларға сәйкес жүзеге асырады.

15. Қаржылық есептілікті жасаған кезде Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін, Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы қағиданы басшылыққа алу қажет.

 

2-тарау. Қаржылық есептіліктің нысандарын толтыру кезінде ағымдағы бухгалтерлік есептің шоттарын жабу тәртібі

 

 16. Мемлекеттік мекемелер жартыжылдық, жылдық қаржылық есептілікті тиісті құжаттармен расталған тексерілген бухгалтерлік жазбалардың негізінде жасайды. Баланс жасалғанға дейін синтетикалық есепке алу шоты бойынша айналымдармен және қалдықтармен бірге талдамалық шоттар бойынша айналымдар мен қалдықтарды салыстырып тексеру жүргізіледі. Жартыжылдық және жылдық есептердің нысандары бойынша қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштерді келісу осы қағидалардың қосымшасына сәйкес схема бойынша жүргізіледі.

17. Есепті жылдың аяғындағы бухгалтерлік баланс баптарының деректері жүргізілген түгендеудің нәтижелерімен расталады және бұл ретте айқындалған алшақтықтар жылдық қаржылық есептіліктің есепті күніне дейін түзетіледі.

 Түгендеу жүргізу:

 жылдық қаржылық есептілікті жасаудың алдында,

 материалдық-жауапты тұлғалар ауысқан кезде (қабылдап алу-беру күні),

 ұрлық немесе теріс пайдалану, сондай-ақ құндылықтардың бүліну фактілері белгілі болған кезде,

 өрт немесе зілзала апаттары жағдайында,

 мемлекеттік мекеменің заңды тұлға ретінде таратылуы, қайта ұйымдастырылуы кезінде (біріктірген, қосқан, бөлген және бөлінген кезде) міндетті түрде болады.

 Түгендеу кезінде анықталған ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың және ақша қаражаттарының іс жүзінде болғаны мен бухгалтерлік есеп деректері арасындағы алшақтығы мынадай тәртіппен реттеледі:

  артық болып шыққан ұзақ мерзімді активтер, қорлар мен ақша қаражаттары кейіннен артық шығу себебін анықтай отырып, кіріске алуға жатады;

 ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың және ақша қаражаттарының анықталған жетіспеушілігі мен ұрлықтардың сомалары, сондай-ақ материалдық құндылықтардың нормадан тыс табиғи залалдардың бүлінуі салдарынан шығын сомалары кінәлі тұлғалардың есебінен өтеледі.

 Егер кінәлі адамдар белгіленбеген немесе сот кінәлі адамдардан өндіріп алудан бас тартқан жағдайларда және бүлінуден жетіспеушіліктен болған зияндар мемлекеттік мекеменің шығыстары ретінде есептен шығарылады.

 18. Ағымдағы қаржы жылының бюджет түсімдерін есепке жатқызумен және бюджеттен төленентін төлемдерді жүзеге асырумен байланысты операцияларының барлығы ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанында аяқталады. 31 желтоқсанын қоса алғанда ағымдағы қаржы жылының аяғына дейін пайдаланылмаған жоспарлы тағайындаулардың қалдықтары жойылады.

 19. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің өз иелігінде бюджет қаражатынан басқа тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік мекемелер алатын, олар үшін филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен алынатын ақша (бұдан әрі - қайырымдылық көмек), мемлекеттік мекемеге жеке және (немесе) заңды тұлғалар олардың қайтарымдылығы шартымен беретін ақшалар не белгілі бір талаптар басталған кезде тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аударымдар (бұдан әрі – ақшаны уақытша орналастыру), жергілікті өзін өзі басқару функцияларын іске асыру үшін ақшалардың түсімдері, сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарында шетел валютасындағы қаражат және шетел валютасындағы шоттарында қаражат болуы мүмкін.

 20. Дебиторлық берешек сомаларын өндіріп алу, ал кредиторлық берешек - өтелуі керек. Дебиторлармен және кредиторлармен аяқталмаған есеп айырысулар тексерілуі және расталуы қажет.

 Есеп беретін тұлғалардан аванстық есептер, сондай-ақ пайдаланылмаған сомалардың қалдықтары уақытылы талап етілуі қажет.

21. Ағымдағы есепке алу шоттарын жабу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

есепті жылдың аяғында:

6090 «Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару» шотының дебетіне 1081 «Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1082 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1083 «Өзге де бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1084 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1085 «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1091 «Жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 1092 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1093 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1094 «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шоттарының кредитінен бұдан бұрын ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер, трансферттер бойынша кірістер, күрделі салымдар, субсидиялар бойынша кірістер ретінде танылған қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар шоттары бойынша қалдықтар есептен шығарылады;

5012 «Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру» есепті жылы бөлінген қосалқы шотының дебетіне 1087 «Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шотының кредитінен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған пайдаланылмаған жоспарлы тағайындаулар есептен шығарылады;

5210 «Есепті жылдың қаржылық нәтижесі» шотының дебетіне 6090 «Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару» шотының кредитінен қаржыландыруды қайтару шотын жабу жүргізіледі;

есепті кезеңнің аяғында:

1320 «Аяқталмаған өндіріс» шотының дебетіне аз көлемде өнім шығаратын қосалқы ауыл шаруашылық және өндірістік (оқу) шеберханалары бойынша бұрын 8010 «Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар» шотында есепке алынған өнімнің аяқталмаған бірліктеріне жатқызылатын шығындар сомасы көшіріледі. Келесі есепті кезеңнің басында бұл шығындар кері тізбекпен: 8010 «Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар» шотының дебетіне 1320 «Аяқталмаған өндіріс» шотының кредитінен қалпына келтіріледі;

 1330 «Дайын өнім» шотының дебетіне аз көлемде өнім шығаратын қосалқы ауыл шаруашылық және өндірістік (оқу) шеберханалары бойынша бұдан бұрын 8010 «Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар» шотында есепке алынған аяқталған өнімдерге қатысты шығындар сомасы көшіріледі;

 Аяқталмаған және аяқталған, бірақ пайдалануға берілмеген құрылыс және реконструкциялау объектілері бойынша шығындар 2411 «Аяқталмаған құрылыс» шотында бухгалтерлік баланста қалады;

5210 «Есепті жылдың қаржылық нәтижесі» шотының дебетіне:

7010 «Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар», 7020 «Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар», 7030 «Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар», 7040 «Әлеуметтік салыққа арналған шығыстар», 7050 «Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар», 7060 «Қорлар бойынша шығыстар», 7070 «Іссапарларға арналған шығыстар», 7080 «Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар», 7090 «Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар», 7110 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар», 7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар», 7130 «Жал бойынша шығыстар», 7140 «Өзге операциялық шығыстар», 7150 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар», 7210 «Трансферттер бойынша шығыстар», 7220 «Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар», 7230 «Субсидиялар бойынша шығыстар», 7240 «Субвенциялар төлеу бойынша шығыстар», 7250 «Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша шығыстар», 7310 «Сыйақылар бойынша шығыстар», 7320 «Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар», 7410 «Әділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар», 7420 «Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар», 7430 «Бағамдық айырма бойынша шығыстар», 7440 «Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар», 7450 «Резервтерді құру бойынша шығыстар», 7460 «Өзге шығыстар» шоттарының кредитінен есептен шығарылады;

5210 «Есепті жылдың қаржылық нәтижесі» шотының кредитіне:

6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер», 6020 «Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер», 6030 «Трансферттер бойынша кірістер», 6040 «Субсидиялар төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер», 6050 «Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер», 6060 «Гранттар бойынша кірістер», 6070 «Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер», 6080 «Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер», 6110 «Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алынатын кірістер», 6210 «Сыйақылар бойынша кірістер», 6220 «Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер», 6310 «Әділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер», 6320 «Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан алынатын кірістер», 6330 «Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер», 6340 «Бағамдық айырмадан түсетін кірістер», 6350 «Шеккен зиянды өтеуден алынатын кіріс», 6360 «Өзге кірістер» шоттарының дебетінен есептен шығарылады;

есепті жылдың аяғында 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі» шотының кредитіне 5210 «Есепті жылдың қаржылық нәтижесі» шотының дебетінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінің оң нәтижесі жазылады;

есепті жылдың аяғында 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі» шотының дебетіне 5210 «Есепті жылдың қаржылық нәтижесі» шотының кредитінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінің теріс нәтижесі жазылады.

22. Ағымдағы есепке алу шоттарын жабу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

есепті жылдың аяғында:

5230 «Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі» шотының дебетіне: 7260 «Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар», 7470 «Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар» шоттарының кредитінен есептен шығарылады;

5230 «Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі» шотының кредитіне: 6120 «Негізгі капиталды өткізуден түсетін түсімдер», 6130 «Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден түсетін түсімдер», 6081 «Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден түсетін кірістер», 6082 «Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден түсетін түсімдер», 6085 «Бюджетке трансферттер түсімдері» шоттарының дебетінен есептен шығарылады;

есепті жылдың аяғында 5240 «Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі» шотының кредитіне 5230 «Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі» шотының дебетінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінен оң нәтиже жазылады;

есепті жылдың аяғында 5240 «Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі» шотының дебетіне 5230 «Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі» шотының кредитінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінен теріс нәтиже жазылады.

 23. Түпкілікті жазбалардан кейін есептілік кезеңнің аяғына ҚЕ-1-нысан бойынша бухгалтерлік баланс жасалады.

 

 

3-тарау. Қаржылық есептіліктің нысандарын толтыру қағидалары

 

24. «Бухгалтерлік баланс» (ҚЕ-1-нысан) екі бөліктен тұрады: актив және пассив.

Активтер – бухгалтерлік баланстың бірінші бөлігі, екі бөлімнен тұрады: Қысқа мерзімді және Ұзақ мерзімді активтер.

25. «Қысқа мерзімді активтер» бөлімінде мемлекеттік мекемеге тиесілі ақша қаражаты және олардың баламалары, қаржы инвестициялары, қысқа мерзімді дебиторлық берешек, қорлар және бұдан алдыңғы қысқа мерзімді активтердің кіші бөлімдерінде көрсетілмеген өзге активтер көрініс табады.

Бухгалтерлік баланс активінің 010 «Ақша қаражаты және олардың баламалары» жолы (1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090 шоттары) бойынша түсімдерді есепке алу мен есеп айырысу үшін ҚБШ-дағы, шетелдік валютасындағы шоттарында және сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарындағы, кассадағы, мемлекеттік мекеменің ағымдағы және есеп айырысу шоттарындағы, міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар, өзге ақша қаражаты көрсетіледі.

011 «Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары» (1110, 1120, 1130 шоттары) жолы бойынша қысқа мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған резервті шегергенде, берілген қысқа мерзімді қарыздар мен қаржы инвестицияларының сомасы көрсетіледі.

012 «Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» (1210 шоты) жолы бойынша трансферттер, субсидиялар, зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешектің сомасы көрсетіледі.

013 «Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» (1220 шоты) жолы бойынша қайтарылуға тиісті артық аударылған төлемдер нәтижесінде пайда болған бюджет берешегінің сомасы көрсетіледі.

014 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» (1230 шоты) жолы бойынша балаларды музыкалық мектептерде оқыту, мектеп-интернаттарда тәрбиеленушілерді ұстау үшін, нысанды киім үшін, мектептер жанындағы интернаттарда балаларды тамақтандыру үшін арнайы төлемдер түрлері бойынша күмәнді резервтерді шегергенде сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі.

015 «Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» (1240 шоты) жолы бойынша басқа мемлекеттік мекемелердің ведомствоішілік және ведомствоаралық есеп айырысу берешектері көрсетіледі.

016 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» (1250 шоты) жолы бойынша берілген қарыздар, қаржылық инвестициялар, жалдау және басқа алынатын сыйақылар бойынша мемлекеттік мекемеге тиесілі қысқа мерзімді сыйақы сомасы көрсетіледі.

017 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» (1260 шоты) жолы бойынша есеп беретін сомалар және де өзге операциялар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

018 «Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» (1270 шоты) жолы бойынша жалдау төлемдері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

019 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» (1280 шоты) жолы бойынша өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

020 «Қорлар» (1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360 шоттары) жолы бойынша қорлардың құнсыздануына арналған резервті шегергендегі аяқталмаған өндірістің, материалдардың, дайын өнімнің, жолдағы тауарлар мен қорлардың қалдығы көрсетіледі.

021 «Берілген қысқа мерзімді аванстар» (1410 шоты) жолы бойынша олармен есеп айырысулар әрбір жекелеген мәміле (тиеу, тауарды жiберу немесе қызмет көрсету) бойынша емес, қаражатты алдын ала тараптармен келісілген мерзімдер мен мөлшерлерде мерзімді аудару жолымен жүзеге асырылатын өнім берушілердің қысқа мерзімді берешектер сомасы көрсетіледі.

022 «Өзге қысқа мерзімді активтер» (1420, 1430 шоттары) жолы бойынша алдағы кезеңдердің шығыстарының сомасы мен өзге қысқа мерзімді активтер көрсетіледі.

023 «Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» (1291 шоты) жолы бойынша бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

26. 100 «Қысқа мерзімді активтердің жиыны» жолы бойынша 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023-жолдарының қорытынды сомасы көрсетіледі.

27.  «Ұзақ мерзімді активтер» бөлімінде қаржылық инвестициялар, ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер, негізгі құралдар, аяқталмаған құрылыс пен күрделі салымдар, инвестициялық жылжымайтын мүлік, биологиялық активтер, материалдық емес активтер және басқа ұзақ мерзімді активтер көрсетіледі.

110 «Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялары» (2110, 2120, 2130) жолы бойынша ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың құнсыздануына арналған резервті шегергенде ұзақ мерзімді қарыздар мен қаржылық инвестициялар көрсетіледі.

111 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі» (2210) жолы бойынша сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі.

112 «Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек» (2220) жолы бойынша жалдаушылардың қаржылық жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі.

 113 «Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер» (2230) жолы бойынша бухгалтерлік баланстың басқа баптарына енгізілмеген басқа ұзақ мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

 114 «Негізгі құралдар» (2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390) жолы бойынша баланстық құны бойынша жер, ғимараттар, құрылыстар, беру құрылғылары, көлік құралдары, машиналар мен жабдықтар және басқа негізгі құралдар (жинақталған амортизация және негізгі құралдарды құнсыздануына арналған резервті шегергендегі бастапқы құны) көрсетіледі.

 115 «Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар» (2410) жолы бойынша есеп беру күніне құрылыс циклі аяқталмаған және пайдалануға тапсырылмаған объектілердің құны, құрылысқа, реконструкцияға және негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді сатып алуға жинақталған шығындар сомасы көрсетіледі.

116 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» (2510, 2520) жолы бойынша жинақталған амортизацияны және инвестициялық жылжымайтын мүліктің құнсыздануына арналған резервті шегергендегі инвестициялық жылжымайтын мүліктің, құны көрсетіледі.

117 «Биологиялық активтер» (2610, 2620, 2630) жолы бойынша жинақталған амортизацияны және биологиялық активтердің құнсыздануына арналған резервті шегергендегі жануарлардың, көпжылдық екпелердің құны көрсетіледі.

118 «Материалдық емес активтер» жолы бойынша жинақталған амортизация мен материалдық емес активтердің құнсыздануына арналған резервтері шегерілгендегі (2710, 2720) материалдық емес активтердің (жерді, суды, пайдалы қазбаларды және басқа табиғи ресурстарды, ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды пайдалану құқықтары; лицензиялар, тауарлық белгілер мен тауарлық маркаларға құқықтар, сондай-ақ басқа мүліктік құқықтар, гудвилл, бағдарламалық қамтамасыз ету және басқалар) құны көрсетіледі.

 119 «Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар» (2120) жолы бойынша үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын квазимемлекеттік сектор субъектілеріне ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар көрсетіледі.

120 «Өзге ұзақ мерзімді активтер» (2810) алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген басқа ұзақ мерзімді активтердің құны көрсетіледі.

28. 200 «Ұзақ мерзімді активтердің жиыны» жолы бойынша 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

29. «Баланс» жолы мемлекеттік мекеме активтерінің жалпы құнын көрсетеді (100-жол қосу 200-жол).

30. Бухгалтерлік баланстың пассиві үш бөлімнен тұрады: Қысқа мерзімді міндеттемелер, Ұзақ мерзімді міндеттемелер, Таза активтер/капитал.

31. «Қысқа мерзімді міндеттемелер» бөлімінде қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер, бюджеттік төлемдер мен салықтар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек, қысқа мерзімді кредиторлық берешек, қысқа мерзімді бағалау мен кепілдік міндеттемелері, өзге қысқа мерзімді міндеттемелер көрсетіледі.

210 «Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері» (3010, 3020 шоттары) жолы бойынша қысқа мерзімді ретінде жіктелетін қарыздар және өзге қаржылық міндеттемелер сомасы көрсетіледі.

211 «Бюджеттен төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3110 шоты) жолы бойынша есептелген, төленуге тиесілі, бірақ есепті кезеңнің соңында қандай да бір себептермен төленбеген халыққа әлеуметтік төлемдер мен әлеуметтік көмек, сондай-ақ аударылмаған трансферттер мен субсидиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

212 «Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3120 шоты) жолы бойынша бюджетке енгізілуі тиіс, бірақ есепті кезеңнің соңында қандай да бір себептермен аударылмаған салықтар бойынша берешек сомасы, сондай-ақ бюджетке аударуға жататын басқа да сомалар көрсетіледі.

213 «Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3130 шоты) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтерді өткізуден, ақылы көрсетілетін қызметтер және өзге де операциялар бойынша сметадан тыс түсімдерден бюджетке тиесілі кірістер бойынша мемлекеттік мекеменің қысқа мерзімді міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі.

214 «Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3140, 3150 шоттары) жолы бойынша қызметкердің табысынан ұсталған, бірақ жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылмаған зейнетақы жарналарының сомасы, мемлекеттік мекеменің «Азаматтар үшін үкімет» мемлекеттік корпорациясына міндетті әлеуметтік аударымдарын төлеу бойынша берешегі, әлеуметтік төлемдер бойынша және басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша, сондай-ақ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша берешектері көрсетіледі.

215 «Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3210 шоты) жолы бойынша олар берген қорлар, ұзақ мерзімді активтер, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін өнім берушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

216 «Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3220 шоты) жолы бойынша ведомствоішілік және ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша басқа мемлекеттік мекемелерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

217 «Стипендиаттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3230 шоты) жолы бойынша жоғары оқу орындарының студенттерi мен аспиранттары және мектептердiң, колледждердiң және басқа да оқушыларына стипендиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

218 «Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3240 шоты) жолы бойынша еңбекақы төлеу және басқа да ақшалай төлемдер (атқару құжаттары, депоненттелген сома, уақытша еңбекке жарамсыздығы үшін жәрдемақы, мүшелік кәсіподақтар жарнасы сомаларының қолма-қол аударымдары бойынша және шоттарға банктерге салымдар, пайдаланылмаған демалыстар бойынша) бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек және қызметкерлері алдындағы өзге де берешектер сомасы көрсетіледі.

219 «Төлеуге қысқа мерзімді сыйақылар» (3250 шоты) жолы бойынша есепті күнге алынған қарыздар бойынша қысқа мерзімді сыйақылар және өзге сыйақылар бойынша берешек сомасы көрсетіледі.

220 «Жалға беру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3260 шоты) жолы бойынша есепті күнге қысқа мерзімді жалға алу төлемдері бойынша берешек сомасы көрсетіледі.

221 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3270 шоты) жолы бойынша уақытша орналастыратын ақшалар бойынша қызметкер жұмыстан босаған, степиндианттың оқу мерзімі аяқталған, атқару құжаттың пайдалану мерзімі аяқталған немесе мерзімі бір жылға дейінгі басқа да құжаттарға байланысты, қолма-қол тиындарды ақша айналымынан алу себептері бойынша жағдайларда төленбеген немесе артығымен төленген тиындар сомасы, сондай-ақ өзге де кредиторлық берешек көрсетіледі.

222 «Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері» (3310, 3320 шоттары) жолы бойынша қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі.

223 «Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер» (3410, 3420 шоттары) жолы бойынша алынған аванстар мен өзге міндеттемелер бойынша қалдықтар көрсетіледі.

224 «Бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3280 шоты) жолы бойынша бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

32. 300 «Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны» жолы бойынша 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224-жолдарының қорытынды сомасы көрсетіледі.

33. «Ұзақ мерзімді міндеттемелер» бөлімінде ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер, ұзақ мерзімді кредиторлық берешек, ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері, өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер көрсетіледі.

310 «Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер» (4010, 4020) жолы бойынша алынған қарыздар мен өзге қаржылық міндеттемелер көрсетіледі.

311 «Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» (4110) жолы бойынша олар берген қорлар, ұзақ мерзімді активтер, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін өнім берушілер мен мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

312 «Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» (4120) жолы бойынша жалдау төлемдері бойынша алдағы мерзімдерге жататын есепті кезеңге берешек сомасы көрсетіледі.

313 «Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» (4130) жолы бойынша бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық міндеттемелер сомасы көрсетіледі.

314 «Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері» (4210, 4220) жолы бойынша ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері сомасы көрсетіледі.

315 «Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер» (4310, 4320) жолы бойынша алдағы кезеңдердің кірістері мен өзге ұзақ мерзімді міндеттемелердің қалдықтары көрсетіледі.

34. 400 «Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны» жолы бойынша 310, 311, 312, 313, 314, 315-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

 35. «Таза активтер/капитал» бөлімінде сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар, қаржыландырулар сомасы, ағымдағы қызмет нәтижесінде пайда болған резервтер, мемлекеттік мекеменің жинақталған қаржылық нәтижесі есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

410 «Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру» (5012 шоты) жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

411 «Резервтер» (5110 шоты) жолы бойынша резервтер бойынша: негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, қаржы инвестицияларын қайта бағалауға, шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге арналған қалдықтар және де өзге резервтер көрсетіледі.

412 «Жинақталған қаржылық нәтиже» (5220 шоты) жолы бойынша есепті жылды қоса алғанда, мемлекеттік мекеменің қаржылық нәтижесі өсу қорытындысымен көрсетіледі.

413 «Бюджетке түсімдер бойынша жинақталған қаржылық нәтиже» (5240 шоты) жолы бойынша есепті жылды қоса алғанда, мемлекеттік мекеменің қаржылық нәтижесі өсу қорытындысымен көрсетіледі.

36. 500 «Таза активтердің/капиталдың жиыны» жолы бойынша 410, 411, 412, 413-жолдарының қорытынды сомасы көрсетіледі.

37. «Баланс» жолы мемлекеттік мекеменің міндеттемелері мен таза активтері/капиталының жалпы құнын көрсетеді (300-жол қосу 400-жол қосу 500-жол).

38. Баланстан тыс шоттарда мемлекеттік мекемелерге тиесілі емес, бірақ уақытша оның пайдалануындағы немесе билігіндегі құндылықтар, сондай-ақ қатаң есептегі бланктері, қорлар, жауапты сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген демалыс үйлеріне жолдамалар және басқалар көрініс табады. 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519-жолдары бойынша жолдардың нөмірлеріне сәйкес материалдық құндылықтар, жалданған активтер және басқалар есепке алынатын баланстан тыс шоттар санамаланған.

610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690-жолдары бойынша жолдардың нөмірлеріне сәйкес материалдық құндылықтар, жалға алынған активтер мен басқа де баланстан тыс активтер есепке алынған баланстан тыс активтер санамаланған.

39. «Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп» (ҚЕ-2-нысан) есепті кезеңнің кірістері мен шығыстары және қаржылық нәтижелері туралы ақпаратты білдіреді. 4 «Өткен кезең» бағаны өткен жылдың ұқсас кезеңі үшін толтырылады.

40. 100 «Кірістер – барлығы» жолы 010, 020, 030, 040-жолдарының сомасы көрсетеді.

010 «Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер» жолы бойынша 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 118, 019-жолдарының сомасы көрсетіледі.

011 «Ағымдағы қызметті қаржыландыру» (6010 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекемені және ағымдағы қызметін ұстауға басқа бюджеттер есебінен жеке қаржыландыру жоспары бойынша, республикалық бюджетке тауарлардың құны түріндегі түсімдермен байланысты операциялар бойынша бөлінген бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі. Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер, мемлекеттік мекеме есепті жылдың аяғында бюджетке қайтарған 6090 «Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару» шотында көрсетілген пайдаланылмаған қаражат қалдығын шегере отырып көрсетіледі.

012 «Күрделі салымдарды қаржыландыру» (6020 шоты) жолы бойынша күрделі салымдар бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы мемлекеттік мекеме қайтарған 6090 «Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару» шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығы шегеріле отырып көрсетіледі.

013 «Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан алынатын кірістер» (6070 шоты) жолы бойынша сыртқы қарыздар түсімінен кірістер көрсетіледі.

014 «Трансферттер» (6030 шоты) жолы бойынша 6090 «Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару» шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығын шегере отырып, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерге ақшалай төлемі түріндегі жеке тұлғаларға трансферттерді қоспағанда, трансферттер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

014-1 «Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері» (6034 қосалқы шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыруға арналған трансферттер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

015 «Субсидиялар» (6040 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекеме қайтарған 6090 «Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару» шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығы шегеріле отырып, субсидиялар бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

016 «Қайырымдылық көмектен түсетін кірістер» (6050 шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ақшалай түсімдер мен басқа активтер түрінде алынған мемлекеттік мекемелер үшін филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызметтен түскен кірістер көрсетіледі.

017 «Гранттар» (6060 шоты) жолы бойынша түскен гранттар сомасы көрсетіледі.

018 «Өзгелер» (6083, 6084 шоттары) жолы бойынша облыстық бюджеттен және (немесе) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен түскен трансферттер бойынша кірістер және Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін басқа көздерден түскен өзге де кірістер сомасы сомасы көрсетіледі.

019 «Түсімдерден алынатын кірістер» (6081, 6082, 6085 қосалқы шоттары) жолы бойынша бюджетке салықтық, салықтық емес түсімдерден, басқа мемлекеттік басқару деңгейлерінен трансферттер түсімдерінен (бюджеттік субвенциялар мен алып қоюлар) алынатын кірістер сомасы көрсетіледі.

020 «Айырбас операциялардан алынатын кірістер» жолы бойынша 021, 022 және 023 жолдарының сомасы көрсетіледі.

021 «Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметерді өткізуден түскен кірістер» (6110 шоты) жолы бойынша тауарларды (жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен кірістер сомасы көрсетіледі;

022 «Негізгі капиталды өткізуден түскен кірістер» (6120 шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген негізгі капиталды өткізуден тиісті бюджетке түскен кірістер сомасы көрсетіледі;

023 «Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден түскен кірістер» (6130 шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден тиісті бюджетке түскен кірістер сомасы көрсетіледі.

030 «Активтерді басқарудан алынатын кірістер» жолы бойынша 031 және 032-жолдарының сомасы көрсетіледі.

031 «Сыйақылар» (6210 шоты) жолы бойынша берілген қарыздар, қаржылық жалдау бойынша сыйақылардан түскен кірістер сомасы, дивидендтер, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің таза пайдасының бір бөлігі көрсетіледі.

032 «Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер» (6220 шоты) жолы бойынша активтерді басқарудан өзге де кірістер, оның ішінде операциялық жалдаудан түскен кірістер сомасы көрсетіледі.

040 «Өзге кірістер» (6330, 6350, 6360 шоттары) жолы бойынша активтерді, үшінші тараптардан өтемақыларды (бұрын танылған активтердің құнсыздануынан түскен залалдар) өтеусіз алудан түскен кірістер мен өзге операциялардан алынған кірістер көрсетіледі.

41. 200 «Шығыстар – барлығы» жолы 110, 130, 140, 150, 151-жолдарының сомасы көрсетеді.

110 «Мемлекеттік мекеменің шығыстары» жолы бойынша 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123-жолдарының сомасы көрсетіледі.

111 «Еңбекақы төлеу» (7010, 7030 шоттары) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметкерлердің пайдаланылмаған демалыстары бойынша есептелген резервтер бойынша шығыстардың сомасы және еңбекақы төлеу бойынша басқа да шығыстар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

112 «Стипендиялар» (7020 шоты) жолы бойынша есептелген стипендиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

113 «Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер» (7040 шоты) жолы бойынша әлеуметтік салық және бюджетке тиесілі әлеуметтік аударымдар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

114 «Қорлар бойынша шығыстар» (7060 шоты) жолы бойынша есепті кезең ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтажы үшін пайдаланылған және басқа ұйымдарға сатылған қорлардың құны көрсетіледі.

115 «Іссапар шығыстары» (7070 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің іссапарларына байланысты есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

116 «Коммуналдық шығыстар» (7080 шоты) жолы бойынша коммуналдық қызметтер (газ, су, электр энергиясы, жылу) үшін есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

117 «Жалға алу төлемдері» (7130 шоты) жолы бойынша операциялық жалға алу бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

118 «Ұзақ мерзімді активтерді ұстау» (7090 шоты) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтерді ағымдағы жөндеуге есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

119 «Байланыс қызметтері» (7080 шоты) жолы бойынша байланыс қызметтері бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

120 «Активтер амортизациясы» (7110 шоты) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

121 «Активтердің құнсыздануы» (7440 шоты) жолы бойынша активтердің құнсыздануы бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

122 «Өзге де операциялық шығыстар» (7050, 7120, 7140 шоттары) жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түріндегі жеке тұлғаларға трансферттер бойынша, сақтандыру төлемдері бойынша, ұзақ мерзімді активтерді сатудан түскен кірістерді бюджетке беру, ақылы қызметтерден бюджетке сметадан тыс түсімдер мен басқа операциялық шығыстар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

123 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар» (7150 шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

130 «Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар» жолы бойынша 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137-жолдарының сомасы көрсетіледі.

131 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар» (7220 шоты) жолы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы төленген зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша есептелген шығыстар сомасы көрсетіледі.

132 «Субсидиялар» (7230 шоты) жолы бойынша жеке және заңды тұлғаларға төленген субсидиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

133 «Нысаналы трансферттер» (7210 шоты) жолы бойынша нысаналы трансферттер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

134 «Жалпы сипаттағы трансферттер» (7240 шоты) жолы бойынша жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

135 «Жеке тұлғаларға трансферттер» (7210 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің қызметкерлері болып табылмайтын жеке тұлғаларға трансферттер бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

136 «Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері» (7250 шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілген трансферттер бойынша бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган шығыстарының сомасы көрсетіледі.

137 «Бюджетке түсімдерді азайту бойынша шығыстар» (7260 шоты) жолы бойынша бұрын төлеушілермен есеп айырысулар бойынша есептелген кірістерді түзету кезінде туындайтын бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің азаюы бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

140 «Активтерді басқару бойынша шығыстар» жолы бойынша 141, 142 жолдарының сомасы көрсетіледі.

141 «Сыйақылар» (7310 шоты) жолы бойынша алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша есептелген сыйақылар бойынша шығыстар көрсетіледі.

142 «Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар» (7320 шоты) жолы бойынша есептің басқа баптарында көрсетілмеген активтерді басқарудан есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

150 «Өзге шығыстар» (7450, 7460 шоттары) жолы бойынша күмәнді борыштар мен басқа шығыстар бойынша резервті құру бойынша және басқа шығыстар көрсетіледі.

151 «Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ бойынша шығыстары» (7470 шоты) жолы бойынша тиісті бюджеттің ҚБШ-нан жүргізілген шығыстардың сомасы көрсетіледі.»;

42. 210 «Үлестік қатысу тәсілі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі» (6220, 7320) жолы бойынша инвестиция объектісінің пайдада (шығында) қатысу үлесі көрсетіледі.

220 «Ұзақ мерзімді активтердің шығуы» (6320, 7420) жолы бойынша активтерді өтеусіз беруден немесе есептен шығарудан түскен қаржылық нәтиже көрсетіледі.

230 «Бағамдық айырма» (6340, 7430) жолы бойынша есепте валюталардың әртүрлі айырбас бағамдарын пайдалана отырып есептілік валютасында көрсетілген шетелдік валюта бірліктерінің бірдей санын көрсету нәтижесінде туындаған бағамдық айырма бойынша қаржылық нәтиже көрсетіледі.

240 «Өзгелер» (6310, 7410) жолы бойынша әділ құнды басқартуден түскен қаржылық нәтиже көрсетіледі.

43. «Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп» (тікелей әдіс) (ҚЕ-3-нысан) қаржыландыру көздері бойынша ақша қаражатының ағыны және тікелей әдісті пайдалана отырып, қызмет түрлері бойынша сыныптау туралы ақпаратты білдіреді, 4 «Өткен кезең» бағаны өткен жылдың ұқсас кезеңі үшін толтырылады.

44. Есеп үш бөлімнен тұрады: Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы, Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы, Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы.

Операциялық қызмет – мемлекеттік мекеменің инвестициялық немесе қаржылық қызметіне жатқызылуы мүмкін емес қызмет.

Қаржылық қызмет – оның нәтижесінде мемлекеттік мекеменің қарыз қаражатының мөлшері мен құрамында өзгерістер туындайтын қызмет.

Инвестициялық қызмет – ақша баламаларына жатпайтын ұзақ мерзімді активтерді және басқа инвестицияларды сатып алу және сату.

45. «Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы» бөлімінде қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің ақша шоттарына ақшалай қаражаттың түсуі және шығыстардың түрлері бойынша олардың шығуы көрініс табады.

 46. 100 «Ақша қаражатының түсуi – барлығы» жолы 010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 071 жолдарының сомасы көрсетіледi.

010 «Бюджеттен қаржыландыру» жолы бойынша 011, 012, 013, 014, 015, 016 жолдарының сомасы көрсетiледi.

011 «Ағымдағы қызметке» жолы бойынша республикалық (жергiлiктi) бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi бойынша жеке қаржыландыру жоспары бюджеттен бөлiнген қаржыландыру көрсетiледi.

012 «Күрделi салымдарға» жолы бойынша күрделi салымдар үшін бюджеттен бөлiнген қаржыландыру көрсетiледi.

013 «Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен» жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша алынған қаржыландыру көрсетіледі.

014 «Трансферттер» жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлем түріндегі жеке тұлғаларға трансферттерді қоспағанда, трансферттер бойынша алынған қаржыландыру көрсетiледi.

015 «Субсидиялар» жолы бойынша субсидиялар бойынша алынған қаржыландыру көрсетiледi.

016 «Өзгелер» жолы бойынша есептiң алдыңғы баптарында көрсетiлмеген басқа баптары бойынша қаржыландыру көрсетiледi.

017 «Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар» жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттың арнайы шотына қаражат түсімі көрсетіледі.

020 «Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша» жолы бойынша ҚБШ-на түскен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік мекемелер алатын олар үшін филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызметтен ақшалай қаражат көрсетіледі.

030 «Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан» жолы бойынша мемлекеттік мекеменің билігінде қалатын және белгілі бір мақсатқа жұмсалатын ҚБШ тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) сатудан түскен ақша қаражаты көрсетiледi.

040 «Алынған сыйақылар» жолы бойынша мемлекеттiк мекеменiң ақшалай шотына алынған пайыздар көрсетiледi.

050 «Уақытша орналастырылған ақша бойынша» жолы бойынша ҚБШ-ға ақшаны уақытша орналастырылған ақша бойынша ақша қаражаты көрсетiледi.

060 «Өзге түсiмдер» жолы бойынша басқа ақшалай шоттарға түскен басқа да түсiмдер көрсетiледi.

070 «Жергілікті өзін-өзі басқару ақшалары бойынша» жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функциясын іске асыру үшін ақша түсімі көрсетіледі.

071 «Бюджетке түсімдер бойынша» жолы бойынша бірыңғай қазынашылық шоттан республикалық бюджет пен жергілікті бюджеттің ҚБШ-на түсімдерді есепке жатқызу көрсетіледі.

47. 200 «Ақша қаражатының шығуы - барлығы» жолы 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 191 жолдарының сомасын көрсетеді.

110 «Еңбекақы төлеу» жолы бойынша аударылған еңбекақылары, еңбек демалыс ақылары, өтемақы төлемдері бойынша ақшалай төлемдер және уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақы төлемдер көрсетіледі.

120 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар» жолы бойынша Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасында белгіленген зейнетақылар және жәрдемақылар бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

130 «Бюджетке салықтар мен төлемдер» жолы бойынша салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

140 «Жеткізушілерге және мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін» жолы бойынша қорлардың, жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің жеткізушілері және мердігерлеріне ақшалай төлемдер көрсетіледі.

150 «Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар» жолы бойынша көрсетілетін тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін берілген аванстар бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

160 «Трансферттер, субсидиялар» жолы бойынша трансферттер (мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түрінде төленген жеке тұлғаларға трансфертерден басқа) мен субсидиялар түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

170 «Сыйақылар» жолы бойынша сыйақылар түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

180 «Жыл соңында міндеттемелерді қабылдауға жоспарлы тағайындауларды жабу» жолы бойынша есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаржыландыру жоспарының сомасы, сондай-ақ сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша жоспарлы тағайындауларды жабу көрсетіледі.

190 «Өзге төлемдер» жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлем түріндегі жеке тұлғаларға трансферттер, стипендиялар, іссапар шығыстары, сақтандыру және жалдау төлемдері, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына міндетті әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар, табыс салығын қоспағанда, жалақыдан ұсталған барлық төлемдер және алдындағы баптарда көрсетілмеген ақшалай шоттар бойынша басқа да төлемдер көрсетіледі.

191 «ҚБШ бойынша шығыстар» жолы бойынша республикалық және жергілікті бюджеттерден жүргізілген шығыстардың ақшалай төлемдері көрсетіледі.

48. 300 «Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы» жолы бойынша ақша түсімдері мен ақша төлемдері (100-жол минус 200-жол) арасындағы айырмашылық көрсетіледі. Оң айырмашылық әдеттегідей көрсетіледі, ал теріс жақшаларға алынып көрсетіледі (бұдан кейінгі есеп айырысуларда шегеріледі).

 49. «Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы» бөлімінде ұзақ мерзімді активтермен және қаржылық құралдармен операциялар бойынша ақша қаражатының түсімдері мен төлемдері көрсетіледі.

50. 400 «Ақша қаражатының түсуi – барлығы» жолы бойынша 310, 320, 330, 340, 350, 360- жолдарының сомасын көрсетедi.

310 «Ұзақ мерзiмдi активтердi сату» жолы бойынша мемлекеттік мекемеге бекітілген мемлекеттік мүлікті өткізуден және материалдық емес активтерді сатудан түскен ақша түсiмдерінiң сомасы көрсетiледi.

 320 «Бақыланатын және басқа субъектiлердiң үлестерiн сату» жолы бойынша бақыланатын және басқа субъектiлердiң капиталдағы үлестерiн сатудан түскен ақша түсiмдерiнiң сомасы көрсетiледi.

330 «Бағалы қағаздарды сату» жолы бойынша бағалы қағаздарды сатудан түскен ақша түсiмдерiнiң сомасы көрсетiледi.

340 «Қарыздарды өтеу» жолы бойынша берілген қарыздарды өтеу сомасы көрсетіледі.

350 «Өзгелер» жолы бойынша инвестициялық қызметтен басқа түсімдер бойынша ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.

360 «Негізгі капиталды өткізуден түскен кірістер» жолы бойынша «Ұзақ мерзiмдi активтердi сату» жолы бойынша көрсетілген түсімдерді қоспағанда, негізгі капиталды өткізуден түскен ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.

51. 500 «Ақша қаражатының шығуы – барлығы» жолы 410, 420, 430, 440, 450, 460-жолдардың қосындысын көрсетедi.

410 «Ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алу» жолы бойынша ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алуға арналған ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

420 «Бақыланатын және басқа субъектiлердiң үлестерiн сатып алу» жолы бойынша бақыланатын және басқа субъектiлердiң капиталдағы үлестерiн сатып алуға арналған ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

430 «Бағалы қағаздарды сатып алу» жолы бойынша бағалы қағаздарды сатып алуға арналған ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

440 «Квазимемлекеттiк субъектiлердiң жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру» жолы бойынша квазимемлекеттiк субъектiлердiң жарғылық капиталына салынған ақша салымдарының сомасы көрсетiледi.

450 «Берiлген қарыздар» жолы бойынша берiлген қарыздар бойынша ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

460 «Өзгелер» жолы бойынша басқа инвестициялық қызметтен шыққан ақша қаражатының сомасы, соның ішінде материалдық емес активтерге аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар көрсетіледі.

52. 600 «Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы» жолы бойынша ақша түсімдері мен ақшалай төлемдердің арасындағы айырмашылық көрсетіледі (400-жол минус 500-жол). Оң айырмашылық әдеттегідей көрсетіледі, ал теріс жақшаларға алынып көрсетіледі (бұдан кейінгі есеп айырысуларда шегеріледі).

53. «Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы» бөлімінде қарыздарды алу және өтеу көрініс табады.

54. 700 «Ақша қаражатының түсуі – барлығы» жолы 610, 620 -жолдардың сомасын көрсетеді.

610 «Қарыз алу» жолы бойынша мемлекеттік мекеменің алған қарыздарының сомасы көрсетіледі.

620 «Өзгелер» жолы бойынша есептің басқа баптарында көрсетілмеген өзге түсімдер бойынша түскен ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.

55. 800 «Ақша қаражатының шығуы – барлығы» жолы 710, 720 - жолдардың сомасын көрсетеді.

710 «Қарыздарды өтеу» жолы бойынша басқа да ақшалай төлемдермен қарыздарды өтеу.

720 «Өзгелер» жолы бойынша басқа қаржылық қызметтен шыққан ақша қаражаты бойынша сома көрсетіледі.

56. 900 «Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы» жолы бойынша ақша түсімдері мен ақшалай төлемдердің арасындағы айырмашылық көрсетіледі (700-жол минус 800-жол). Оң айырмашылық әдеттегідей көрсетіледі, ал теріс жақшаларға алынып көрсетіледі (бұдан кейінгі есеп айырысуларда шегеріледі).

57. 910 «Ақша қаражаттарының ұлғаюы +/- азаюы» жолы бойынша операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтен түскен ақшаның таза қозғалысының сомасы көрсетіледі (300-жол +/- 600-жол +/- 900-жол). Осы кезде бұл сома 920, 930-жолдардың айырмасына 911-жолдың сомасын қоса алғанда тең болуы тиіс.

58. 911 «Таза бағамдық айырма» жолы бойынша есепті кезеңнің басы мен аяғындағы ақшалай қаражаттың сальдосын салыстыру үшін шетелдік валютаның ақшалай қаражат пен олардың баламаларының валюталық бағамның өзгеруінен пайда болатын таза бағамдық айырма(+/- оң/теріс) көрсетіледі.

59. 920 «Кезеңнің басындағы ақша қаржаты» жолы бойынша есепті кезеңнің басындағы ақша қаражатының қалдығы көрсетіледі.

60. 930 «Кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты» – жолы бойынша есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражатының қалдығы көрсетіледі.

61. «Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп» (4-нысан) есепті кезеңдегі бухгалтерлік баланстың «Таза активтер/капитал» бөлімінің баптары бөлінісінде жасалады, 070, 080, 090, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 120 - жолдары өткен жылдың осыған ұқсас кезеңіне толтырылады.

62. 010 «Есепті кезеңнің басындағы сальдо» жолы бойынша ағымдағы кезеңнің бухгалтерлік балансының тиісті баптары бойынша есепті кезеңнің басындағы қалдықтар көрсетіледі.

63. 020 «Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету» есепті кезеңнің ішінде есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге қаржылық нәтижені түзету сомасы көрсетіледі.

64. 030 «Қайта есептелген сальдо» (010-жол +/- 020-жол) жолы бойынша есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге арналған есепті кезеңнің түзетілген сальдосы көрсетіледі.

65. 040 «Есепті кезеңдегі таза активтердегі/капиталдағы өзгерістер» жолы бойынша 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048-жолдардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

041 «Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы» жолы бойынша есепті кезеңдегі мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін, сондай-ақ өткен жылдардағы қаржылық нәтижеге ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын ұлғайту сомасы көрсетіледі.

042 «Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға арналған резервтердің азаюы» жолы бойынша есепті кезеңдегі мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін, сондай-ақ өткен жылдардағы қаржылық нәтижеге ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын азайту сомасы көрсетіледі.

043 «Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы» жолы бойынша есепті кезеңде сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді ұлғайту сомасы көрсетіледі.

044 «Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы» жолы бойынша есепті кезеңде сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді азайту сомасы көрсетіледі.

045 «Өзге резервтер» жолы бойынша есепті кезеңдегі басқа резервтердің сомасы көрсетіледі.

046 «Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары» жолы бойынша есепті кезеңде мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігімен шоғырландыру үшін шетелдік қызмет бойынша қаржылық есептерді қайта санау кезінде туындаған бағамдық айырма бойынша резервті ұлғайту/азайту сомасы көрсетіледі.

047 «Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы» жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен күрделі салымға бюджеттен қаржыландыру арқылы алынған сомасы көрсетіледі.

048 «Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы» жолы бойынша жыл аяғында есептен шығарылатын сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

66. 050 «Есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже» жолы бойынша Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есепте (ҚЕ-2-нысан) анықталған есепті кезеңдегі қаржылық нәтиженің сомасы көрсетіледі.

67. 051 «Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже» жолы бойынша Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есепте (300-1 жолы бойынша ҚЕ-2-нысан) анықталған бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже сомасы көрсетіледі.

68. 052 «Бюджетке түсетін түсімдерді есепке алғанда, есепті кезеңдегі жиынтық қаржылық нәтиже» жолы бойынша мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінен оң немесе теріс нәтиже (ҚЕ-2-нысанның 300-2 жолы) көрсетіледі.

69. 060 «Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо» жолы бойынша таза активтердiң/капиталдың қалдық сомасы көрсетіледі (030 жолы қосу/алу 040 жолы қосу/алу 052 жолы).

70. 070 «Өткен кезеңнің басындағы сальдо» жолы бойынша өткен кезеңдегі бухгалтерлік баланстың тиісті баптары бойынша есепті кезеңнің басындағы қалдықтар көрсетіледі.

71. 080 «Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету» есепті кезеңнің ішінде есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге қаржылық нәтижені түзету сомасы көрсетіледі.

72. 090 «Қайта есептелген сальдо» (070-жол +/- 080-жол) жолы бойынша ішіндегі есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге өткен кезеңдегі түзетілген сальдо көрсетіледі.

73. 100 «Өткен кезеңдегі таза активтердегі/капиталдағы өзгерістер» жолы бойынша 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108-жолдардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

101 «Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы» жолы бойынша өткен кезеңде мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін қайта бағалауға арналған резервтерді, сондай-ақ өткен жылдардың қаржылық нәтижесіне арналған ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын ұлғайту сомасы көрсетіледі.

102 «Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға арналған резервтердің азаюы» жолы бойынша өткен кезеңде мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін қайта бағалауға арналған резервтерді, сондай-ақ өткен жылдардың қаржылық нәтижесіне арналған ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын азайту сомасы көрсетіледі.

103 «Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы» жолы бойынша өткен кезеңде сату үшін қолда бар инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді ұлғайту сомасы көрсетіледі.

104 «Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы» жолы бойынша өткен кезеңде сату үшін қолда бар инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді азайту сомасы көрсетіледі.

105 «Өзге резервтер» жолы бойынша өткен кезеңдегі басқа резервтер сомасы көрсетіледі.

106 «Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары» жолы бойынша есепті кезеңде мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігімен шоғырландыру үшін шетелдік қызмет бойынша қаржылық есептерді қайта санау кезінде туындаған бағамдық айырма бойынша резервті ұлғайту/азайту сомасы көрсетіледі.

107 «Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы» жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

108 «Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте қаржыландырудың азаюы» жолы бойынша жыл аяғында есептен шығарылатын сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

74. 110 «Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже» жолы бойынша Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есептен (ҚЕ-2-нысан) өткен кезеңдегі қаржылық нәтиженің сомасы көрсетіледі.

75. 111 «Бюджетке түсетін түсімдер бойынша өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже» жолы бойынша өткен кезең үшін Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есептен (ҚЕ-2-нысан) қаржылық нәтиже сомасы көрсетіледі               (ҚЕ-2-нысанның 300-1-жолы).

76. 112 «Бюджетке түсімдер есепке алғанда, өткен кезеңдегі жиынтық қаржылық нәтиже» жолы бойынша өткен кезең үшін Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есептен (ҚЕ-2-нысан) қаржылық нәтиже сомасы көрсетіледі   (ҚЕ-2-нысанның 300-2-жолы).

77. 120 «Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо» жолы бойынша бюджетке түсімдер бойынша таза активтердің/капиталдың сомасы көрсетіледі (090 жолы қосу/алу 100 жолы қосу/алу 112 жолы).

78. «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» (ҚЕ-5-нысан) қаржылық есептiлiкке жалпы мәлiметтер мен ашылымдардан тұрады.

Жалпы мәліметтерде есеп беріп отырған мемлекеттік мекеменің атауы және өткен кезеңмен салыстырғанда осы ақпараттағы кез келген өзгерістер; орналасқан жері туралы ақпарат; мемлекеттік мекеменің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілердің атауы; бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы; қызметтің негізгі бағыттары туралы мәліметтер, салықтық, салықтық емес түсімдер бойынша берешек туралы ақпарат және мемлекеттік мекеменің қызметі туралы өзге де ақпарат көрсетіледі.

79. Қаржылық есептiлiкке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.

«Ақшалай қаражат және олардың баламалары» деген бап бойынша    (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 010-жолы):

ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 1-кестесiне сәйкес есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы ақша қаражаты қалдығы туралы деректер.

«Қысқа және ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялары» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 011, 110-жолдары):

ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 2 және        5-кестелерiне сәйкес есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы қаржылық инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) және өзгерістері бойынша деректер;

квазимемлекеттiк сектордың субъектiлерiне салынған ұзақ мерзiмдi инвестициялар (квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң атаулары мен тұрғылықты жерлерi, жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысу үлесi) бақыланатын және басқа субъектілер бойынша жеке ақпарат;

кейiннен қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (әдiл, амортизацияланған немесе қандай да бiр өзге құны бойынша) бағалау;

берілген қарыздар бойынша ақпарат;

қаржы инвестицияларының және берiлген қарыздардың құнсыздануының объективтi белгiлерiнiң болуы;

есептi күнге қаржы инвестицияларына байланысты тәуекелдердiң сипаты мен мөлшерлерi;

бюджетке аударылуға жататын квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтері мен таза табысының бөлігі бойынша ақпарат.

 «Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 111, 112 және 113-жолдары):

ҚЕ- 5 «Түсiндiрме жазба» нысанының 3-кестесiне сәйкес өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басында және аяғындағы қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектiң салыстырмасы ұсынылсын;

байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

күмәндi дебиторлық берешектер бойынша құрылған резерв жөнiнде есеп айырысулар;

есептен шығарылу себептерiн көрсете отырып, күмәндi дебиторлық берешектер бойынша есептен шығарылған үмiтсiз борыштардың сомалары;

қажет болған кезде қосымша ақпарат беріледі.

«Қорлар» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 020-жолы):

ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 4-кестесiне сәйкес түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал және өзге өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басында және аяғындағы баланстық құнның салыстырмасы ұсынылсын;

қорларды бағалау әдісі;

қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөнiнде есеп айырысулар;

қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептерi;

қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтiру себептерi мен сомалары.

Ауыл шаруашылық өнімдерінің әрбір тобының оны алу (жинау) кезінде әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат.

«Өзге қысқа мерзімді активтер» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 022-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

«Ұзақ мерзiмдi активтер» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 114, 116, 118-жолдары):

ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша түсiндiрме жазбаның ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 6, 7 және             9-кестелерiне сәйкес түсiмдерді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды және өзге өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басына және аяғына арналған баланстық құн салыстырмасы;

ұзақ мерзімді активтерді бағалау әдісін;

ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру бойынша есептеулерді;

ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру себептерін;

ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру себептері мен сомасын;

уақытша тұрып қалған ұзақ мерзiмдi активтер туралы ақпаратты;

толығынан амортизацияланған, бiрақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзiмдi активтер туралы ақпаратты;

ұзақ мерзiмдi активтердi жалдаудың түрлерi, мерзiмi, шарттары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

Ұзақ мерзiмдi активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетiлген жағдайда:

қайта бағалау жүргiзiлген күнi туралы;

тәуелсiз бағалаушының қатысуы (лицензиясының нөмiрi мен берiлген күнiн көрсете отырып) туралы;

ұзақ мерзiмдi активтер объектiсiнiң әдiл құнын анықтау үшiн пайдаланылған әдiстер туралы ақпаратты ұсыну қажет.

«Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектiлердiң шығындары мен оған күрделi салымдар бойынша ақпарат ұсынылады.

«Биологиялық активтер» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 117-жолы):

биологиялық активтердiң әрбiр тобына сипаттама берiлсiн;

ауылшаруашылық өнiмдерiнiң, оларды алу (жинау) сәтiндегi әрбiр тобы мен биологиялық активтердiң әрбiр тобының әдiл құнын анықтау үшiн пайдаланылған әдiстер туралы ақпарат;

iс жүзiндегi шығындар бойынша бағалау жағдайында түсiмдер, амортизация, құнсызданудан болған залал және өзге өзгерiстерi түсiндiрме жазбаның ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының            8-кестесiне сәйкес көрсетілетін есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып көрсетілсін.

«Өзге ұзақ мерзімді активтер» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 120-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

Жалға берілген, сондай-ақ концессияға берілген немесе алынған мүлік бойынша ақпарат.

 «Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелері» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 210 және                   310-жолдары):

қарыз алудың түрлерi, шарттары және сомалары;

қаржылық мiндеттемелердiң жекелеген сыныптары бойынша (әдiл, амортизацияланған немесе қандай да бiр өзге құн бойынша) кейiннен бағалау;

ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 10 және    11-кестелерiне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы өзгерістер.

«Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 311, 312, 313, 315-жолдары):

байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен және бақылайтын субъектілермен) операциялар бойынша ақпаратты;

пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резерв бойынша берешектің есептен шығару және есепке алу жөнінде ақпарат;

кредиторлық берешектердi есептен шығару сомалары мен себептерi;

активтердi жалдау бойынша кредиторлық берешектер туралы ақпарат.

«Бағалау активтерi мен бағалау мiндеттемелерi» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 222 және 314-жолдары):

құрылған бағалау мiндеттемелерi жөнiнде ақпарат;

есептi кезең iшiнде бағалау мiндеттемелерiнiң пайдаланылған сомалары;

шартты міндеттемелер мен шартты активтердiң қысқаша сипаттамасы.

«Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» деген бап бойынша         (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 221-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді басқа қысқа мерзімді кредиторлық берешек түрлері бойынша сипаттамасы.

«Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелері» деген бап бойынша                      (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 315-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

«Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері» деген бап бойынша                   (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 223-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

«Резервтер» деген бап бойынша («Бухгалтерлiк баланс»                        ҚЕ-1-нысанының 411-жолы) егер ұзақ мерзiмдi активтер бухгалтерлiк баланста қайта бағаланған құнымен ұсынылған болса, ұзақ мерзiмдi активтердi қайта бағалаудан болған резервтер бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

«Кiрiстер» және «Шығыстар» деген баптар бойынша (ҚЕ-2 «Қаржы қызметі нәтижелері туралы есеп» нысанының 100 және 200-жолдары) есепті кезеңге кiрiстер мен шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады:

кірістердің әрбір санаты бойынша;

активтердi басқарудан түсетiн кiрiстер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар және активтердi басқарудан түсетiн өзге кiрiстер мен шығыстар бойынша);

негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің істен шығуынан кірістер мен шығыстар бойынша;

негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар және бұрын танылған резервті қалпына келтіру бойынша;

қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша және бұрын танылған залалдарды қалпына келтіру;

есепті кезеңде және өткен жылдың ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің сомалары бойынша және бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

«Өзге кiрiстер» деген баптар бойынша:

ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша – олардың әдiл құнының өзгеруiнен алынған кiрiстер туралы;

өтеусіз қабылданған ұзақ мерзiмдi активтер туралы;

ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 12-кестесiне сәйкес басқа кiрiстер бойынша ақпарат ұсынылады.

«Өзге шығыстар» деген баптар бойынша:

ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша – активтердi түгендеу барысында айқындалған активтердiң құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;

күмәндi дебиторлық берешектер бойынша резервтер туралы;

өтеусіз берілген ұзақ мерзiмдi активтер/қорлар туралы;

ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 13-кестесiне сәйкес басқа шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады.

«Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар» деген бап бойынша:

ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 14-кестесiне сәйкес өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

«Концессиялық активтер бойынша ақпарат» деген бап бойынша:

ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 15-кестесiне сәйкес негізгі құралдар түрлері бойынша концессиялық активтердің болуы туралы.

«Өзара операциялары бойынша ақпарат» деген бап бойынша:

ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 16-кестесiне сәйкес элиминирленген операцияларды анықтау мақсатында өзара операциялары бойынша шығыс және кіріс түрлері жөніндегі ақпарат.

80. «Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)» (ҚЕ-3-нысан) деген баптар бойынша есепті кезеңдегі қызмет түрлері бойынша ақша қаражатының түсімдері мен шығулары бойынша ақпарат беріледі.

81. Қаржылық есептілікті ұсыну күніне дейінгі есепті күннен кейін оқиғаларды ашу: әрбір маңызды оқиғалардың оның құндық мәніндегі салдарларының бағалау және түрін сипаттау.

82. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы                     2 желтоқсандағы № 630 нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14613 болып тіркелген бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау және ұсыну қағидаларының талаптарына сәйкес берілген бюджеттік есептілік жөніндегі ақпарат міндетті түрде жазылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Қаржылың есептілігін жасау

мен ұсынудың қағидасына

                                                                                              қосымша 

 

 

Жартыжылдық және жылдық есептердің нысандары бойынша
қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштерінің келісу схемасы

 

Тексерілетін көрсеткіш

Онымен келісілетін көрсеткіш

Қаржылық есептілік көрсеткіштері

1-нысан Бухгалтерлік баланс

3-нысан Мемлекеттік мекеменің шоттарындағы қаржыландыру көздері бойынша (тiкелей әдiс) ақша қозғалысы туралы есеп

3, 4-бағандардың 010-жолы

тиісінше 3-бағанның 920 және 930-жолдары

1-нысан Бухгалтерлік баланс

4-нысан Таза активтердің/капиталдың өзгеруі туралы есеп

тиісінше 3-бағанның 410, 411, 412, 413 - жолдары

тиісінше 3, 4, 5, 6-бағандардың 010-жолы

тиісінше 4-бағанның 410, 411, 412, 413- жолдары

тиісінше 3, 4, 5, 6-бағандардың 060-жолы

1-нысан Бухгалтерлік баланс

5-нысан Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

3, 4-бағандардың 010-жолы

1-кестенің 3,4-бағандардың 100-жолы

3, 4-бағандардың 011-жолы

2-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 014-жолы

3-кестенің 3-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 020-жолы

4-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 110-жолы

5-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 114-жолы

6-кестенің 11-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 116-жолы

7-кестенің 6-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 117-жолы

8-кестенің 5-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 118-жолы

9-кестенің 9-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 210-жолы

10-кестенің 6-бағанының 010 және 013-жолдары

3, 4-бағандардың 310-жолы

11-кестенің 6-бағанының 010 және 013-жолдары

2-нысан Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп

4-нысан Таза активтердің/капиталдың өзгеруі туралы есеп

3 және 4-бағандардың 300-жолы

 5-бағанның 050 және 110-жолы

3 және 4-бағандардың 300-1-жолы

 6-бағанның 051 және 111-жолы

3 және 4-бағандардың 300-2-жолы

 7-бағанның 052 және 112-жолы

2-нысан Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп

5-нысан Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

220-жолы

12-кестенің 3-бағанының 020-жолынан 13-кестенің 3-бағанының 020-жолын алу

230-жолы

12-кестенің 3-бағанының 040-жолынан 13-кестенің 3-бағанының 030-жолын алу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2017 жылғы «____»_________
№ ______ бұйрығына
8 қосымша

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін

атқарушының күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

 

 

  1. «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6352 болып тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 26 шілдеде жарияланған).
  2. «Қаржы есептілігін жасаудың және ұсынудың нысаны мен ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің         2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ЖаңаҚазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы                   12 қыркүйектегі № 418 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7988 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің  3 қарашадағы 2012 жылы № 722-726 (27798) жарияланған).
  3. «Қаржы есептілігін нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің    2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы                   30 қарашада № 501 бұйрығы (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізіліміде № 8928 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің           1 наурыздағы 2014 жылы № 42 (28266) жарияланған).
  4. «Қаржы есептілігін жасаудың және ұсынудың нысаны мен ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің         2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы       27 қарашадағы № 588 бұйрығы (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 12646 болып тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылы 26 қаңтарда жарияланған).
  5. «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 және «Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзудің, сондай-ақ бірдей мерзімдерде мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесімен бекіту туралы» 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 636 Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы» бұйрығының 1 тармағы (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13368 болып тіркелінген «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 4 сәуірде 2016 жылы, «Егемен Қазақстан» газетінде 23 сәуірдегі 2016 жылғы                                      № 77 (28805)жарияланған).

Жаңа 6. «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің    2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 17 наурызда № 178 бұйрығы (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15030 болып тіркелінген, Қазақстан Республикасы Нормативтік ақпараттық-құқықтық жүйесінде электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде  28 сәуірде 2017 жылы жарияланған).