Единый контакт-центр

1414

+7-7172-906-984

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 


О некоторых вопросах лицензирования аудиторской деятельности

Краткое содержание:
Статус: Архив
Версия проекта:   Версия 2    (  Версия 1  )
Тип НПА: Приказ
Дата создания: 01/07/2021
Публичное обсуждение до: 16/07/2021
Дата запуска онлайн-обсуждения: 16/07/2021 09:00:00
Дата окончания онлайн-обсуждения: 16/07/2021 18:30:00
Приложенные документы:

Бұйрығымен бекітілген

                                                                       
                                                                    

 

Аудиторлық қызметті лицензиялау кезіндегі біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесі

 

 

р/с

Аудиторлық қызметті лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптары мыналарды қамтиды:

Құжаттар

Ескертпе

1

2

3

4

1.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанының болуы

Жарғының, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың көшірмелері;

ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады

«Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорды пайдалана отырып тексеріледі

2.

Жарғылық капиталда аудиторға (аудиторларға) және (немесе) шетелдік аудиторлық ұйымға (ұйымдарға) тиесілі үлестің жүз пайызы болуы

Жарғының, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың көшірмелері;

ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады

Құрылтайшылардың (қатысушылардың) «аудитор»  бiлiктiлiгiн беру туралы бiлiктiлiк куәлiктерiнiң көшiрмелерi

«Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорды пайдалана отырып тексеріледі

3.

Аудиторлық ұйымның құрамында кемінде 2 (екі) адамнан тұратын (оның ішінде басшысының және (немесе) құрылтайшылардың (қатысушылардың) болуы

Осы аудиторлық ұйымда жұмыс iстейтiн аудиторларға «аудитор» бiлiктiлiгiн беру туралы бiлiктiлiк куәлiктерiнiң және оның негiзiнде осы аудиторлық ұйыммен еңбек қатынастарында тұратын құжаттардың көшiрмелерi


 

4.

Аудитордың өз қызметін аудитор ретінде тек бір аудиторлық ұйымның құрамында жүзеге асыруы

5.

Аудиторлық ұйым басшысында, сондай-ақ аудиторларда аудиторларға кандидаттарды аттестаттау жөніндегі біліктілік комиссиясы берген «аудитор» біліктілігін беру туралы біліктілік куәлігінің болуы

«Аудитор» бiлiктiлiгiн беру туралы бiлiктiлiк куәлiгiнiң, еңбек кiтапшасының, жеке еңбек шартының көшiрмелерi не басшыны қабылдау және шығару туралы бұйрықтардан үзiндi


 

6.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес аудиторлық ұйымның басшысына қатысты бұрын ол жетекшілік еткен аудиторлық ұйымның лицензиясынан айыру туралы мәліметтердің болмауы


 

Осы талап лицензиядан айыру туралы сот шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап бір жыл бойы әрекет етеді және аудиторлық ұйымдар тізілімінің және құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкiлеттi органның ақпараттық дерекқорының деректерін пайдалана отырып тексеріледі

7.

Филиал басшысының Қазақстан Республикасының аумағында филиал құрған жағдайда, «аудитор» бiлiктiлiк куәлiгiнің болуы 

«Аудитор» бiлiктiлiгiн беру туралы бiлiктiлiк куәлiгiнiң, еңбек кiтапшасының, жеке еңбек шартының көшiрмелерi не басшыны қабылдау және шығару туралы бұйрықтардан үзiндi

Бұл талап аудиторлық ұйымдар лицензия алғаннан кейін қолданылады

8.

Аудитор бір ғана аудиторлық ұйымның қатысушысы болып табылады

Осы аудиторлық ұйымда жұмыс iстейтiн аудиторларға «аудитор»  бiлiктiлiгiн беру туралы бiлiктiлiк куәлiктерiнiң және оның негiзiнде осы аудиторлық ұйыммен еңбек қатынастарында тұратын құжаттардың көшiрмелерi

 

9.

Аудитті жүзеге асыру кезінде мүліктік зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартының болуы

 

Бұл талап аудиторлық ұйымдар лицензия алғаннан кейін қолданылады

10.

Аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының  заңнамасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру

 

«Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорды пайдалана отырып тексеріледі

11.

Жарғылық капиталда емінде 100 (жүз) айлық есептік көрсеткіштің болуы

 

«Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорды пайдалана отырып тексеріледі

Шетелдік ұйым (шетелдік ұйымдар) Қазақстан Республикасының резиденті – аудиторлық ұйымды құрған кезде жоғарыда санамаланған біліктілік талаптарынан басқа, мынадай қосымша талап қойылады:

12.

Шетелдік ұйым аудиторлық ұйым болып танылады

Резидентi болып табылатын елдiң кәсiби аудиторлық ұйымы немесе мемлекеттiң құзыреттi органы беретiн нотариалды куәландырылған аудармасы бар аудиторлық ұйымның мәртебесiн растау туралы хаттың түпнұсқасы не лицензияның нотариалды куәландырылған көшiрмесi


 

Халықаралық бухгалтерлер федерациясындағы шетелдік аудиторлық ұйымның мәртебесiн растайтын, кәсiби аудиторлық ұйымының мүшелігі туралы құжат

 

Комментарий

СУХАНОВ АНДРЕЙ

Аудиторлық қызметті лицензиялау кезіндегі біліктіл... посмотреть текст (Версия 1) 02/07 - 12:13

Полагаю, что пункт 1 одноименного постановления Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2012 года № 1434 «О некоторых вопросах лицензирования аудиторской деятельности» и пункт 13 приложения к последующему постановлению Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2013 года № 574 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» будут поставлены на утрату?

03/07 - 16:52

В реализацию проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления» разработан Проект приказа Министра финансов Республики Казахстан «О некоторых вопросах лицензирования аудиторской деятельности». В этой связи, на утрату ставятся следующие постановления Правительства Республики Казахстан: 1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2012 года № 1434 «О некоторых вопросах лицензирования аудиторской деятельности». 2. Пункт 13 изменений которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2013 года № 574 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан». 3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 246 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2012 года № 1434 «О некоторых вопросах лицензирования аудиторской деятельности». Благодарим Вас за комментарии.